Strona archiwalna

MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA ZA 35 LAT KAPŁAŃSTWA KS. PROBOSZCZA 20.V.2019