Rada liczy 14 osób

Kadencja od czerwca 2015 r. do maja 2019 r.

1. BARAN ALEKSY
2. BODZOŃ  KRYSTYNA
3. GNIADEK GRAŻYNA
4. KAIM PIOTR
5. KOTARBA HELENA
6. KOTARBA WILHELM
7. KURYŁAS JAN
8. MARSZALIK STANISŁAW
9. RAJCA JERZY
10. SOKORSKA JOANNA
11. SYNOWIEC BOGDAN
12. SYNOWIEC KAZIMIERZ
13. WILK JADWIGA
14. MALEC  EMILIA  – MŁODZIEŻ ŚDM 2016