– Będziemy prosić podczas tej świętej Eucharystii, abyście na wzór św. Stanisława i św. Jadwigi – patronów parafii – stali przy Bożym prawie, przy zasadach Dekalogu, przy przykazaniach miłości Boga i bliźniego. – mówił abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. dziękczynnej w 160. rocznicę konsekracji Kościoła w Świątnikach Górnych.

Arcybiskup rozpoczął homilię od komentarza dotyczącego dzisiejszej liturgii słowa. Przywołał postać króla Jozjasza, który podczas odnawiania Świątyni Jerozolimskiej, odnalazł zwój Księgi Powtórzonego Prawa. Pod wpływem przeczytanej w niej przepowiedni, władca rozdarł swoje szaty i wezwał cały naród do odnowienia dawnego przymierza z Bogiem i do złożenia obietnicy wierności Jego przykazaniom.
– To wydarzenie sprzed tysiącleci ma bardzo ważne przesłanie, sięgające naszych czasów. Ta opowieść musi dać nam wiele do myślenia.

Hierarcha odwołał się do pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny z 1991 roku. Był to czas upadku Związku Radzieckiego i wielkich przemian społeczno – ekonomicznych. Papież przypominał Polakom o fundamentach, na jakich powinno się budować nowy ład.
– Cała pielgrzymka papieża była wielkim rozważaniem Dekalogu. Poszczególne stacje – miasta, w jakich Ojciec Święty się zatrzymywał, były okazją, by raz jeszcze, w świetle współczesnych wydarzeń, przemyśleć to, co Bóg dzisiaj do nas mówi, czego oczekuje i co jest najważniejsze, by nie utracić wolności ducha.

Metropolita zwrócił uwagę na rozbieżność pomiędzy reakcją króla Jozjasza, który widział gwarancję ocalenia swojego państwa w oparciu o zasady Dekalogu, a sytuacją w Polsce, gdzie do dziś podważa się najważniejsze wartości. Atak na instytucję małżeństwa i uleganie ideologii gender jest bluźnierstwem przeciw Bogu. Hierarcha zauważył, że współczesny świat żyje tak, jakby Boga nie było i usuwa Go z przestrzeni publicznej.
– Człowiek jest wolny wtedy, kiedy jego czyny są piękne, dobre i szlachetne oraz są realizacją tego, czego Pan Bóg nas naucza.

Arcybiskup, parafrazując słowa dzisiejszej Ewangelii, podkreślił, że wielu fałszywych proroków próbuje zaoferować nam życie bez Boga. Dodał, że człowiek może osiągnąć szczęście tylko przez miłość Boga i drugiego człowieka.
– Kochać Boga, znaczy zachowywać Jego przykazania. A kochać bliźniego to nieustannie przekraczać pokusy do egoizmu i skoncentrowania się na sobie, by bezinteresownie służyć i pomagać drugiemu człowiekowi.

Metropolita zauważył, że 100. rocznica odzyskania niepodległości musi być nie tylko czasem dziękczynienia, ale również refleksji nad tym, dlaczego doszło do rozbiorów. Zaznaczył, że 123 – letnia niewola spowodowana była odejściem od Bożych przykazań i brakiem odpowiedzialności za Ojczyznę w imię prywaty. Dodał, że bieżący rok powinien być przeżywany w radości również z powodu 40. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Wspomniał wizytę kardynała Wojtyły na Świętej Górze koło Gostynia, gdzie papież przypominał o zagrożeniach ateizmu i podkreślał ogromną rolę rodziny w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Jan Paweł II mówił wtedy o tym, aby kierować się w życiu miłością do Chrystusa, Ojczyzny, Kościoła i Narodu.

Na zakończenie, arcybiskup zwrócił uwagę heroiczne czyny patronów parafii – św. Stanisława i św. Królowej Jadwigi.
– Św. Stanisław był znakiem tego, że Polska się zjednoczy i znowu będzie silna (…) Św. Jadwiga stała się, przez swoje mądre i pełne ofiarności rządy, natchnieniem, jak trzeba być zatroskanym o siebie i swój kraj, ale także, jak nieść Ewangelię tym narodom, które jeszcze nie poznały Chrystusa.

Ks. Arcybiskupa przywitał proboszcz – ks. Grzegorz Mrowiec. Przypomniał historię powstania świątyni i ogromną rolę, jaką odgrywa ona dla mieszkańców Świątnik. Podkreślił także związki parafii z katedrą wawelską i poprosił o modlitwę i błogosławieństwo. Po zakończeniu Eucharystii, metropolita krakowski poświęcił nowe figury św. Stanisława i św. Jadwigi.

Od początku XIX wieku społeczność Świątnik starała się o stworzenie samodzielnej parafii i budowę kościoła. 27 czerwca 1858 roku, podczas wizyty duszpasterskiej biskupa tarnowskiego Alojzego Pukalskiego, miała miejsce konsekracja świątyni i poświęcenie drewnianego ołtarza głównego. Patronami parafii są św. Stanisław ze Szczepanowa – krakowski biskup i męczennik i św. Jadwiga Królowa.

FOTORELACJA    na stronie   www.diecezja.pl  https://www.flickr.com/photos/archidiecezjakrakow/albums/72157697957303424

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska