24.III. 2019 – 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.00 – + Jerzy Synowiec
10.30 – +Józef +Marianna Synowiec
12.00 – + Zofia Ryś
15.00 – Gorzkie Żale
15.45 – + Julian Bugaj + Anna żona

25. III. 2019 – PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
7.00 – +Maria +Ludwik Michalec i ich synowie
7.00 – Ks. Rezydent – +Zofia Ryś
18.00 – + Maria Ziemiańska

26.III. 2019 –WTOREK
7.00 – + Eugeniusz Kotarba
7.00 – Ks. Rezydent – +Zofia Ryś
18.00 – + Adam Baran w 1 r. śmierci

27.III. 2019 – ŚRODA
7.00 – +Leszek Gawęda
18.00 – O zdrowie i opiekę Bożą dla Janiny
18.00 – Ks. Rezydent – +Marian Walas

28.III. 2019 – CZWARTEK
7.00 – +Leszek Gawęda
7.00- Ks. Rezydent – + Marian Walas
18.00 – + Czesław Rumian

29.III. 2019 – PIĄTEK
7.00 – +Czesław Rumian
18.00 – Ks. Rezydent – + Marian Walas
18.00 – +Anna Cholewa w 2 r. śmierci +Julian mąż

30.III. 2019 – SOBOTA
7.00 – + Czesław Rumian
7.00 – Ks. Rezydent – + Marian Walas
18.00 – +Tomasz Dudek

31.III. 2019 – 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.00 – + Bujas Helena w 4 r. śmierci
8.00 – + Zofia Ryś
10.30 – +Józef +Zofia Kozłowscy
12.00 – + Leszek Gawęda
15.00 – Gorzkie Żale
15.45 – + Józef Matoga w 5 r. śmierci – śpiewa Chór „Vox Animae” z Chrzanowa –Kąty;
po Mszy Świętej koncert pieśni pasyjnych