Gościmy dzisiaj Siostrę Renatę Kotarbę ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, która pracuje na misjach na Ukrainie. W ramach wspomagania przez nas misji, Siostra wygłosi świadectwo o swojej pracy, a my wesprzemy działalność Sióstr Służebniczek na Ukrainie ofiarami złożonymi w czasie Mszy świętych.
Dzisiaj przypada także Światowy Dzień Ubogich. Ten dzień, wprowadzony przez papieża Franciszka, zachęca do modlitwy oraz działań na rzecz najbardziej potrzebujących. W tym tygodniu można ofiarować jakieś rzeczy, dobre, przydatne potrzebującym. Panie z naszego Caritasu będą w tym tygodniu, dyżurowały na „Betanii” od 17.30 do 18.00.
W liturgii Kościoła w poniedziałek przypada bł. Karoliny Kózkówny, we wtorek bł. Salomei, w środę św. Rafała Kalinowskiego, w czwartek wspomnienie Ofiarowania Najśw. Maryi Panny, w piątek św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej, a w przyszłą niedzielę – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
W czwartek 21 listopada, przypada 25 rocznica śmierci +Ks. Kan. Stanisława Koniecznego, byłego proboszcza naszej parafii.
Klasy VIII mają spotkanie w czwartek o g. 16.30.
Sprzątanie w kościele, w tym tygodniu, powierzamy rodzinom z ul. Ks. St. Koniecznego n-y: 24, 25, 26, 28, 30. Za pomoc złożone ofiary na sprzątanie, serdecznie dziękujemy. Rada Parafialna zebrała na inwestycje parafialne w ub. niedzielę 10.770 zł. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
Wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, przypada w piątek . Z tej okazji, najpierw dziękujemy Pani Izabeli – naszej organistce, chórowi męskiemu „Credo”, scholi dziecięcej i młodzieżowej, chórowi miejskiemu „Eligiusz”, za ich śpiew i zaangażowanie w liturgię i życzymy wielu sił, zdrowia i wytrwałości w śpiewie na chwałę Bogu oraz dalszego zaangażowania w modlitwach i nabożeństwach w naszym kościele. Msza święta w intencji naszych parafialnych grup śpiewaczy będzie w sobotę o 18.00.
Przed nami nowe wybory do Rady Parafialnej. Obecna rada działa już ponad 8 lat, dwie kadencje. Rada Parafialna jest organem doradczym dla Księdza Proboszcza, pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich. W czasie spotkań Rady, Ksiądz Proboszcz omawia bieżące sprawy parafialne: duszpasterskie, stan finansów parafii, przedstawia plany duszpasterskie, gospodarcze, zasięga opinii członków rady, oraz wysłuchuje postulatów, uwag dotyczących życia wspólnoty parafialnej. Obecna Rada przyczyniła się w dużej mierze do dobrego funkcjonowania parafii w ostatnich latach, Wyrażamy im wielką wdzięczność, za wszelką pomoc; pomagali, angażowali się w prace, wyrażali swoje opinie i doradzali w wielu sprawach, które trzeba było rozstrzygać dla dobra wspólnoty parafialnej, zbierali co miesiąc fundusze na prowadzone prace w naszym kościele.
Trzeba teraz przeprowadzić nowe wybory do Rady Parafialnej; prosimy parafian aby zgłaszać kandydatów /-tki /. Mogą to być te same osoby które działają w radzie, lub nowe. Członkiem Rady może być osoba pełnoletnia, wierząca i praktykująca, która podejmie się współpracy z Księdzem Proboszczem i parafianami dla dobra całej naszej wspólnoty. Zachęcam, aby wziąć udział w wyborach. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła będą rozdawane kartki, na których można zgłosić osobę do rady i wypełnioną kartkę przynieść w następną niedzielę do kościoła. Skład nowej Rady poznamy na początku grudnia.

Na nowy tydzień niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Szczęść Boże!

 

KARTA  ZGŁOSZENIA KANDYDATA /-TKI/ DO RADY PARAFIALNEJ

Droga Siostro! Drogi Bracie!

Parafia pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Świątnikach Górnych jest wspólnotą, do której i Ty należysz. Widzisz jak działa nasza parafia. Możesz i Ty mieć udział w tym wszystkim co się dzieje u nas w parafii, przy kościele. Masz możliwość zgłosić kandydata /kandydatkę/ na swojego przedstawiciela w Radzie Duszpasterskiej Parafii. Obecna Rada Parafialna działa już przez 2 kadencje czyli 8 lat.

Rada jest organem doradczym dla Księdza Proboszcza, pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich. W skład Rady wchodzi kilkanaście osób: oprócz Księży, Siostra Katechetka, 8 osób z wyboru parafian oraz 4 osoby z nominacji Księdza Proboszcza. Członkiem Rady może być osoba pełnoletnia, wierząca i praktykująca, która podejmie się współpracy z Księdzem Proboszczem i parafianami dla dobra całej naszej wspólnoty.

Proszę o   zgłoszenie kandydatury.

Mój kandydat/ kandydatka do Rady Parafialnej to:

Nazwisko

Imię

Adres /ulica/

Wypełnioną kartę proszę złożyć w kościele do 30 listopada br.     Ks. Proboszcz