Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach i modlitwach. „Życzliwymi bądźmy” – pod tym hasłem będzie przebiegał tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Na Nieszpory zapraszamy dzisiaj o godz. 15.00.
W liturgii Kościoła przypada: w poniedziałek św. Sebastiana, we wtorek św. Agnieszki, w piątek św. Franciszka Salezego, w sobotę Święto Nawrócenia św. Pawła apostoła.
Zachęcamy do trwającej w tym roku adoracji Najśw. Sakramentu; w środy i soboty od g. 17.30 do 18.00.
Zapraszamy na wspólne czytanie ewangelii – poniedziałek g. 19.00 w salce na plebanii.
Zakończyliśmy wizytę duszpasterską – kolędę. Dziękujemy za przyjęcie nas kapłanów, w Waszych domach, za ofiary złożone dla księży oraz na potrzeby Kościoła i parafii; za poczęstunki, za dowiezienie i przywiezienie z kolędy. Przyjęło nas ponad 90% rodzin mieszkających w naszej parafii. Podziękowania za ofiary z kolędy kierują do parafian także Pan Kościelny oraz ministranci. Dziękujemy także Ks. Prałatowi, który odprawiał wieczorne Msze święte oraz Siostrze Marii za zastąpienie Pana Kościelnego na czas kolędy.
Młodzież z klas VIII, która przygotowuje się do bierzmowania zapraszamy na spotkanie w czwartek o godz. 16.30. Termin bierzmowania to 2 kwietnia o g. 18.00, a sakramentu udzieli Ks. Bp Jan Zając.
Sprzątanie kościoła powierzamy w tym tygodniu parafianom z ul. Kr. Jadwigi n-y: 36b, 38a, 38b, 38c, 38d.
Ks. Jan, wikariusz, będzie organizował kulig dla dzieci i młodzieży – 15 lutego w Obidowej koło Nowego Targu. Koszt 30 zł. Informacje i zapisy u Ks. Jana.
Kancelaria parafialna czynna jest już według stałego porządku: w poniedziałki: g.8.30 do 9.30; w środy 16.00 do 17.30 i w soboty: 8.30 do 10.00.

Na nowy tydzień niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Szczęść Boże!