Sytuacja w jakiej znaleźliśmy się ostatnio, przez pandemię wirusa, budzi lęk obawę, ale także dla ludzi wierzących to okazja do niezaplanowanych rekolekcji na pustyni naszego wyłączenia się ze zwykłych zajęć. Zamknięcie nas w domach w celu spowolnienia rozwoju epidemii to szansa na spotkanie Pana Boga w ciszy naszych “izdebek”. Modlitwa także w naszych domach niech będzie naszą siłą.

Zgodnie z wytycznymi Episkopatu Polski, odwołujemy do końca marca wszystkie spotkania przy parafii; dla dzieci, młodzieży i dorosłych; także kwietniowe i majowe pielgrzymki. Poświęcenie książeczek dla dzieci z klas III będzie pod koniec kwietnia, a bierzmowanie dla klas VIII będzie na początku czerwca.

Msze święte będą w tym tygodniu od poniedziałku do soboty – tylko rano o godz. 7.00 i będą to Msze święte recytowane bez śpiewu. Intencje przyjęte na Mszę świętą o 18.00 będą odprawione również rano o 7.00. Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną. Wszystkich prosimy by korzystali z radia czy telewizji, uczestnicząc duchowo w Mszach świętych, w Drodze Krzyżowej czy Gorzkich Żalach.

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę nie odbędą  się Gorzkie Żale.  W piątek też nie będzie wspólnej Drogi Krzyżowej w kościele.

Kościół będzie otwarty – to znaczy tylko przedsionek głównego wejścia od 7.30 do 17.00- i jeśli ktoś chce w ciągu dnia przyjść na modlitwę indywidualną to może to uczynić.

W czwartek 19 marca przypada uroczystość Św. Józefa, oblubieńca Najśw. Maryi Panny – Msza święta tylko rano o 7.00.

Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła, teraz prosimy parafian z ul. Metalowców n-y: 16,19, 21, 23, 24.

Dziękujemy za ofiary złożone na inwestycje parafialne. Rada Parafialna zebrała 9.600 zł, a na konto wpłynęło 3.300 zł.

 

Na nowy tydzień niech Pan Bóg nas chroni i nam błogosławi. Szczęść Boże!

Abp Marek Jędraszewski apeluje o pozostanie w domach
Dekret po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

W nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży postanawiam dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje:
Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.
Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.
Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.
Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.
Jednocześnie proszę księży proboszczów i rektorów kościołów, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi.
Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
Proszę kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich.
Dekret niniejszy obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r.

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski