UWAGA! W TYGODNIU
MSZA ŚWIĘTA TYLKO RANO
O G. 7.00
MSZY WIECZORNEJ
NIE BĘDZIE DO SOBOTY
INTENCJE Z MSZY O 18.00
ODPRAWIANE SĄ O G. 7.00
NA NABOŻEŃSTWACH
W KOŚCIELE
MOŻE BYĆ TYLKO
5 OSÓB
/STAN EPIDEMII/