Rozpoczynamy dzisiaj Wielki Tydzień – pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Jakże inny Wielki Tydzień, bo przeżywany będzie w domach, a liturgia w kościołach będzie sprawowana przy udziale tylko 5 wiernych…
Doświadcza nas Pan Bóg przez cały ten Wielki Post; zamknięci w domach z powodu pandemii; pełni obaw lęku. Jesteśmy jednak razem na modlitwie – czy my kapłani tutaj w kościele czy Wy siostry i bracia w waszych domach.
Nie ma Gorzkich Żali, nie ma Drogi Krzyżowej ulicami miasta, nie ma uroczystego poświęcenia palm i nie będzie poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny, nie będzie procesji rezurekcyjnej…
W poniedziałek, wtorek, środę – Msze Święte rano o 7.00 i wieczorem o 18.00. Na Mszy świętej może być tylko 5 osób – więc prosimy tylko tych którzy mają zamówione intencje na daną godzinę.
Wielki Czwartek – Święto ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. I też może być tylko 5 osób w kościele. Nie będzie „Ciemnicy”, nie będzie adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy…
Wielki Piątek – pamiątka śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Katolików obowiązuje post ścisły. W tym dniu nie odprawia się Mszy świętej. Liturgia Męki Pańskiej, rozpocznie się o 18.00. Kościół będzie otwarty w Wielki Piątek, ale nie może przebywać naraz więcej niż 5 osób.
Wielka Sobota – Nie będzie poświęcenia pokarmów, nie będzie adoracji przy Bożym Grobie, ale kościół będzie otwarty. Liturgia Wigilii Wielkanocnej rozpocznie się o godz. 18.00; poświęcenie, paschału, wody chrzcielnej i Msza Święta.
Niedziela Wielkanocna – Nie będzie procesji rezurekcyjnej ale będzie Msza o 6.00 rano, pozostałe Msze święte tak jak w niedzielę o 8.00, 10.30, 12.00 i 15.30. / tylko 5 osób/
Poniedziałek Wielkanocny – porządek nabożeństw taki jak w niedzielę. / 5 osób/
Będą transmisję z naszego kościoła w internecie – dzisiaj w niedzielę Palmową będą transmitowane na żywo: Msza o 8.00 i 10.30. W Wielkim Tygodniu – Wielki Czwartek o 18.00, podobnie w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę o 18.00. A w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msza o 6.00 oraz o 8.00 i 10.30 będą transmitowane z naszego kościoła.
https://www.youtube.com/channel/UCSdRSfBVlJlHfw8NMIZzlnA

Wszystkim, którym dokucza niemożność przystępowania do Komunii św., polecam piękną modlitwę: „Pragnę Cię przyjąć, Panie, z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych…”.
Wypowiedzmy te słowa z głębi serca i wzbudźmy to szczere pragnienie, a strumienie łask popłyną na nas i naszych domowników. Pan Bóg przecież zna i przenika nasze serca, wie, że dziś nie możemy Go przyjąć inaczej, i nie ogranicza z tego powodu swojej miłości ani dobroci względem nas.
Choć w tym roku będziemy przeżywali Pamiątkę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w sposób tak niezwykle ograniczony, to jednak głęboko wierzę, że będzie to dla nas wszystkich święty czas. Pusty grób Jezusa nie jest powodem do lęku, lecz znakiem Zmartwychwstania Pańskiego. Niech zatem nie smuci nas owa ograniczoność w celebracji liturgii, a słowa naszego Pana – gdzie dwaj albo trzej zbierają się w imię moje, tam jestem pośród nich (por. Mt 18, 20) – niech w tym szczególnym czasie napełniają nasze serca otuchą i nadzieją.
Wszystkim życzymy dobrego tygodnia i owocnych przeżyć religijnych w tym szczególnym Wielkim Tygodniu. Szczęść Boże!