MSZA ŚWIĘTA:
W TYGODNIU
g. 7.00 i 18.00
NIEDZIELA
g. 8.00, 10.30, 12.00, 15.30
OD 17 MAJA 2020
Msze św. będą sprawowane w obecności
MAKSYMALNIE 48 wiernych
/10M KW. NA OSOBĘ /

PROSZĘ ZACHOWAĆ W KOŚCIELE ODLEGŁOŚĆ 2 M OD OSOBY

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 16 kwietnia, osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży.