POSŁUGA SAKRAMENTALNA

Na koniec 2020 roku parafia nasza liczy 2.330 parafian – przyznających się do kościoła katolickiego – zapisanych w parafii. Jedna osoba z naszej parafii w minionym roku wystąpiła z Kościoła katolickiego  – dokonała aktu apostazji. Natomiast kilka osób zapisało się do parafii – przyszli do Świątnik mieszkać.

Czas pandemii koronawirusa ograniczył uczestnictwo w Mszach świętych i nabożeństwach w kościele. Z tym związane jest też rzadsze przyjmowanie Komunii świętej. Rozdaliśmy w tym roku tylko ponad 34.000 Komunii św. /w ub. roku ponad 60.000/. Nie było rekolekcji wielkopostnych, brak przygotowania do bierzmowania czy I Komunii św. w kościele – bardzo znikoma liczba osób do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej, czy pierwszo-piątkowej – usprawiedliwiona w bardzo wielu przypadkach dyspensą Arcybiskupa od uczestnictwa w Mszach świętych.

 Chrzest Święty przyjęło 20 dzieci – w tym 8 chłopców i 12 dziewczynek / w ub. roku było 29 chrztów/
 Zmarły 32 osoby: 1 dziecko, 17 kobiet i 14 mężczyzn / w ub. roku zmarły 24 osoby /
 Sakrament małżeństwa zawarło z naszej parafii 15 osób. /6 kobiet i 9 mężczyzn/ – w naszym kościele było 9 ślubów.
 Sakrament Bierzmowania przyjęło 31 osób.
 Do Pierwszej Komunii Św. było 33 dzieci z klas III.
 Sakrament Namaszczenia Chorych przyjęło w tym roku 19 osób. Z Komunią świętą byliśmy u 22 osób.
Mamy też w tym roku 1 akt apostazji czyli formalne wystąpienie z Kościoła Katolickiego.

PODZIĘKOWANIE

Słowa wdzięczności kieruję na zakończenie roku do ludzi z którymi współpracowałem i którzy dla naszej wspólnoty podejmowali wiele prac mimo trwającej pandemii.
– Dziękuje Ks. Prałatowi Zbigniewowi, rezydentowi w naszej parafii, za jego codzienną posługę w konfesjonale, za głoszenie kazań i włączanie się w celebrowanie liturgii.
– Ks. Janowi, wikariuszowi za pracę duszpasterską, katechetyczną dla dobra wspólnoty parafialnej.
-Dziękuję Siostrom Służebniczkom, pracującym w naszej parafii, za katechezę S. Zycie, za prowadzenie przedszkola S. Przełożonej, za pomoc w kościele Siostrze Marii; katechetkom świeckim – Pani Marii i Pani Joannie, a także pracownikom kościelnym – Pani Izabeli Synowiec Organistce, Panu Kościelnemu Edwardowi. Dziękuję  Radzie Parafialnej, zespołowi Caritas, służbie liturgicznej: tym nie licznym lektorom i ministrantom, którzy przychodzili służyć, Chórowi „Credo”, Różom Żywego Różańca, za nieustanną modlitwę różańcową prowadzoną w naszych intencjach; Paniom  Bożenie i Krystynie – sprzątającym kościół i tym którzy wiele razy pomagali w parafii w tym trudnym czasie – wymienię niektórych: Panom Stanisławowi Marszalikowi, Markowi Chlebdzie, Kazimierzowi Synowcowi, Janowi Synowcowi, Janowi Kuryłasowi i innym. Panu Michałowi Michalcowi, kierownikowi cmentarza oraz Panu Feliksowi Grzesikowi i jego żonie Bożenie, Panu Andrzejowi za wiele pracy wykonanej na cmentarzu; dziękuję ogrodnikowi Panu Ireneuszowi, oraz Pani Stanisławie gospodyni.
Podziękowania na koniec roku składam także władzom naszego miasta: Pani Burmistrz Małgorzacie Duży, Radzie Miasta, Radzie Osiedla. Wszystkim składam serdeczne „Bóg zapłać”.
Zaczynaliśmy ten rok w Imię Boże i z Bogiem go kończymy – Za wszystko niech Bóg będzie uwielbiony teraz i na wieki wieków. Amen.

Ks. Proboszcz