ZMARŁ BISKUP FLORENTIN RUMUŃSKI GRECKOKATOLICKI BISKUP, KTÓRY BYŁ W ŚWIATNIKACH GÓRNYCH NA ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY W 2016 ROKU Z MŁODZIEŻĄ Z RUMUNII

BISKUP  FLORENTIN PRZENIÓSŁ SIĘ DO DOMU OJCA NIEBIESKIEGO

Dnia 12 stycznia 2021 r. przeszedł  do  domu Ojca Niebieskiego Jego  Świątobliwość Florentin CRIHĂLMEANU, biskup diecezji Cluj-Gherla w Rumunii.

Z głębokim smutkiem zwracamy uwagę wszystkich wiernych greckokatolickich i wszystkich Rumunów.  Dziś, 12 stycznia 2021 r., o godzinie 15:20, Jego Świątobliwość Florentin CRIHĂLMEANU, biskup greckokatolickiej diecezji Cluj-Gherla, zmarł nagle w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Cluj-Napoca.  Miał 61 lat.

Pomimo faktu, że stan zdrowia Jego Świątobliwości poprawił się w wyniku zakażenia Covid-19 i zbliżał się do końca okresu kwarantanny, doświadczył ostrego kryzysu sercowo-oddechowego. Wezwano karetkę i lekarze przeprowadzili wszystkie procedury resuscytacji, ale przy całym wysiłku, jaki włożyli, o godzinie 15:20 śmierć została ogłoszona.

Kapłani, osoby konsekrowane i wszyscy wyznawcy greckokatolickiej diecezji Cluj-Gherla czują to odejście jako ogromną stratę, ale z wiarą w Zbawiciela Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego jednoczą się w modlitwie za duszę ich pracowitego, łagodnego i pokornego Hierarchy. Ta bolesna próba, przeżywana w świetle wiary i zmartwychwstania, mamy nadzieję przynieść jedność i pokój duszom wszystkich, którzy Go znali, którzy otrzymali Jego duchowe przewodnictwo, podziwiali go i szanowali za jego oddanie w służbie Chrystusowi i Jego Kościołowi.

Wieczny odpoczynek daj mu, Panie, i niekończące się światło, aby świecić na niego. Niech spoczywa w pokoju, dzięki  łasce Bożej. Amen.

Biuro Prasowe Diecezji Greckokatolickiej Cluj-Gherla   Pr. Daniel Avram, rzecznik prasowy

Urodzony w 1959 roku w Iași, przeniósł się z rodziną do Turdy. W 1984 roku ukończył Wydział Mechaniczny Instytutu Politechnicznego w Cluj. Uczęszczał na tajne zajęcia z teologii w czasach komunizmu, a w 1990 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jerzego Guțiu. Kontynuował studia specjalizacyjne z teologii na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie i został profesorem w Greckokatolickim Instytucie Teologicznym w Cluj. W 1997 r. został wyświęcony na biskupa przez św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra, będąc wówczas najmłodszym biskupem katolickim na świecie. W 2002 r. został biskupem diecezji greckokatolickiej w Cluj-Gherla. Odnosząc sukcesy w zharmonizowaniu zapału duszpasterskiego i pogłębianiu kultury teologicznej, w 2005 roku uzyskał doktorat z teologii na Uniwersytecie Urbaniana.

Rumuńska redakcja Radia Watykańskiego, którą wiele razy odwiedzał i z którą utrzymywał przyjazne stosunki zmarły duszpasterz, uczestniczy w modlitwie i w niespodziewanej żałobie greckokatolickiej diecezji Cluj-Gherla, prosząc Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa: „Wiecznego Pasterza i Biskupa naszych dusz”, aby przyjął swego wiernego sługę do swoich wybranych.

Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei cum sanctis tuis in aeternum!