14. II.2021 – 6 NIEDZIELA ZWYKŁA – NABOŻEŃSTWO 40-GODZINNE /3/
8.00 – + Julia Kowal
8.00 – + Maciej Kowalczyk w 1 r. śmierci
10.30 – W int. rodziców zmarłego dziecka Maciusia
12.00 – W int. Siostry Bogusławy dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski – int. od rodziców dzieci z przedszkola od Sióstr
15.30 – + Władysława /ona/ Chachlica
15.II.2021 – PONIEDZIAŁEK
7.00 – O zdrowie dla należących do Róż Żywego Różańca – od IV Róży Różańcowej
18.00 – Ks. Rezydent – + Edward Kotarba
18.00 – +Artur Michałowski w 1 r. śmierci

16. II.2021 –WTOREK
7.00 – O ustanie epidemii koronawirusa – od Róży Wdów
7.00 – Ks. Rezydent – +Edward Kotarba
18.00 – W int. Ks. Prałata Zbigniewa Gerle z okazji imienin o zdrowie i potrzebne łaski
od Rady Parafialnej

17. II.2021 – ŚRODA POPIELCOWA
7.00 – +Ludwik Wrona żona +Magdalena zmarli synowie i zmarli z rodziny
7.00 – Ks. Rezydent – O godne przeżycie Wielk. Postu przez parafian – od R. św. Anny
9.00 – +Marek Kotarba
16.00 – O wiarę, nadzieję i miłość w rodzinie
18.00 – + Jacek Scheinbach

18. II. 2021 –CZWARTEK
7.00- + Kazimierz +Maria Siatka
7.00 – Ks. Rezydent – O zdrowie dla Mieczysława
18.00 – +Halina Synowiec i rodzice

19. II.2021 – PIĄTEK
7.00 – O silną wiarę i katolickie wychowanie młodzieży
18.00 – Ks. Rezydent – + Edward Kotarba
18.00 – +Władysława/ona/ Chachlica

20. II.2021 – SOBOTA
7.00 – + Dziękczynna za rodzinę
7.00 – Ks. Rezydent – +Edward Kotarba
18.00 – O zdrowie i Boże błog. dla Agnieszki z okazji urodzin

21. II.2021 – 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.00 – + Leszek Suder
8.00 – Za parafian
10.30 – +Maria +Edwin Dudek i zmarli z rodziny
12.00 – W int. Andrzeja w 60 r. urodzin – dziękczynno-błagalna
15.00 – Gorzkie Żale
15.30 – + Artur Michałowski