21. III.2021 – 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – REKOLEKCJE
8.00 – + Edward Kotarba
8.00 – +Józef +Marianna Synowiec
10.30 – + Józefa /ona/ +Władysław Małucha
10.30 – +Edwarda /ona/ Szczurek
12.00 – +Witold Galas
15.00 – Gorzkie Żale
15.45 – +Fryderyk +Ludwika/ona/ Miziura

22.III.2021 – PONIEDZIAŁEK – REKOLEKCJE
8.00 – + Edwarda /ona/ Szczurek
16.00 – +Elżbieta Synowiec
18.00 – Ks. Rezydent – + Marek Kotarba
18.00 – Zmarli z rodzin +Szczygłów, +Saneckich +Zofia Kozłowska

23. III.2021 –WTOREK – REKOLEKCJE
8.00 – +Edward Kotarba
8.00 – Ks. Rezydent – +Marek Kotarba
16.00 – +Elżbieta Synowiec
18.00 – +Edwarda/ona/ Szczurek

24. III.2021 – ŚRODA – REKOLEKCJE
8.00 – + Witold Galas
16.00 – +Józef +Joanna
18.00 – Ks. Rezydent – + Marek Kotarba
18.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące
20.00 – Za parafian

25. III. 2021 – CZWARTEK – UR. ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
7.00 – +Maria Ziemiańska
7.00 – Ks. Rezydent – + Maria Michalec i jej rodzice
18.00 – + Teofil i +Maria

26. III.2021 – PIĄTEK
7.00 – + Maria Kotarba w 3 r. śmierci +Józef mąż
7.00 – Ks. Rezydent – + Józef Kępiński +Janusz syn
18.00 – + Elżbieta Synowiec
27. III.2021 – SOBOTA
7.00 – +Marek Kotarba
7.00 – Ks. Rezydent – + Stanisław Kuryłas w 2 r. śmierci
18.00 – + Witold Galas

28. III.2021 – NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
8.00 – + Michalina Jagieło
8.00 – Za parafian
10.30 – + Edward Kotarba
12.00 – W int. Filipa w 4 r. urodzin – dziękczynno-błagalna
15.00 – Gorzkie Żale
15.45 – +Witold Galas