Dzisiaj na dodatkowej Mszy świętej o godz. 18.00, Ks. Biskup Janusz Mastalski udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży z klas VIII.
W tym tygodniu kończy się rok szkolny. Nie był on łatwy, bo czas epidemii wiele zmienił. Mimo tego zachęcamy do dziękczynienia za kolejny trudny rok nauki. Zachęcamy, aby uczniowie w tym tygodniu, podziękowali Panu Bogu za czas nauki, za nauczycieli, katechetów i prosili o błogosławieństwo na czas wakacji: dzieci zapraszamy na Mszę świętą w czwartek lub w piątek o godz. 18.00; młodzież w piątek na godz. 18.00.
Nabożeństwo czerwcowe – dzisiaj o g. 15.00, a w tygodniu o g. 17.45, przed Mszą świętą wieczorną, kiedy to śpiewana jest litania do Najśw. Serca Pana Jezusa. Adoracja Najśw. Sakramentu – w środy i soboty od g. 17.30 do 18.00.
W Liturgii Kościoła przypada: w poniedziałek św. Alojzego, zakonnika, w czwartek uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela /odpust w Rzeszotarach/, a w przyszłą niedzielę wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Św. Jan jest patronem naszego księdza wikariusza, Ks. Jana Kuny; w czwartek przypadają Jego imieniny; życzymy Ks. Janowi wielu łask Bożych, zdrowia i opieki Świętego Patrona na każdy dzień, polecamy Ks. Jana waszej modlitwie. Msza święta w intencji Ks. Jana – zamówiona przez Radę Parafialną – będzie w czwartek o godz. 18.00.
Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła w bieżącym tygodniu, a teraz troskę o naszą świątynię powierzamy parafianom z ul. Stawowej nr 1, 6, 7, 10, 12.
Podziękowania składamy za ofiary na inwestycje parafialne – Rada Parafialna zebrała 9.630 zł, a na konto wpłacono w czerwcu 3.500 zł. Wypłaciliśmy faktury za parking i ten przy „Betanii” wykonany z kostki – ponad 34.000 zł, i za ten przy ul. Ks. Koniecznego 61.500 zł. Dzięki ofiarom parafian i otrzymanej kwocie ze sprzedaży działki parafialnej, udało się wszystko wypłacić na bieżąco. Wykonane prace już służą parafianom i gościom przyjeżdżającym do kościoła. Za wszystkich ofiarodawców modlimy się w każdej Mszy świętej ofiarowanej za parafian.
Wszystkim życzymy dobrego tygodnia i Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże!

DEKRET METROPOLITY – O ODWOŁANIU DYSPENSY OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

W nawiązaniu do treści dekretu z dnia 17 października 2020 roku (Nr 2980/2020), niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 roku odwołuję udzieloną w Archidiecezji Krakowskiej dyspensę od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej.
Jednocześnie polecam, by duszpasterze skutecznie powiadomili o tym fakcie wiernych oraz przypomnieli im wielkie znaczenie udziału w Eucharystii, jakie posiada ono dla życia Kościoła. Pomocą mogą w tym służyć zapisy Katechizmu Kościoła Katolickiego zawarte m. in. w numerach 2168-2188. Szczególną uwagę należy zwrócić na fragment: „(…) wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od swego własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki” (KKK nr 2181).
W mocy pozostaje do odwołania zezwolenie udzielone dnia 18 grudnia 2020 roku (Nr 3738/2020) kapłanom przebywającym na terenie Archidiecezji Krakowskiej dotyczące trynacji oraz zezwolenie z dnia 26 kwietnia 2021 roku (Nr 1460/2021) w sprawie Mszy Świętych sprawowanych poza miejscem świętym. Zachęcam również do przestrzegania ustanowionych nadzwyczajnie dla sprawowanego kultu religijnego i nadal obowiązujących norm.
Na czas rozbudzania w sobie nowej religijnej gorliwości, a także dawania duszpasterskiej odpowiedzi na duchowe pragnienia Ludu Bożego z serca błogosławię wszystkim wiernym
i kapłanom Archidiecezji Krakowskiej

+Marek Jędraszewski   Arcybiskup Metropolita Krakowski