Rozpoczynamy dzisiaj Wielki Tydzień – pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, dzisiaj o godz. 15.00 – po nich Msza Św. o g. 15.45.
Również dzisiaj zapraszamy na 11 Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta. Początek o godz. 19.00 przed kościołem.
W poniedziałek, wtorek, środę – Msze Święte rano o 7.00 i wieczorem o 18.00. Możliwość spowiedzi pół godziny przed Mszą Świętą, a w Triduum Paschalne, według wyznaczonych dyżurów.
Program Wielkiego Tygodnia został rozdany z programem rekolekcji, prosimy z niego korzystać. Zapraszamy do licznego udziału w uroczystościach Wielkiego Tygodnia:
Wielki Czwartek – Święto ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Potem Adoracja Pana Jezusa w „Ciemnicy” do godz. 22.00. O godz. 20.30 adorację poprowadzi młodzież.
Wielki Piątek – pamiątka śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Katolików obowiązuje post ścisły. Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od 7.00 do 18.00 według wyznaczonego planu, mieszkańcy poszczególnych ulic. O godz. 15.00 będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia. W tym dniu nie odprawia się Mszy świętej. Liturgia Męki Pańskiej z Komunią Świętą, rozpocznie się o 18.00, a potem Adoracja już przy Bożym Grobie trwać będzie do północy. O godz. 21.00 będzie Droga Krzyżowa, a o 22.00 Gorzkie Żale.
Wielka Sobota – dzień modlitwy przy Bożym Grobie. Adoracja trwać będzie od godz. 7.00 do godz. 18.00. Święcenie pokarmów od 10.00 do 14.00 co pół godziny. Liturgia Wigilii Wielkanocnej rozpocznie się o godz. 18.00; poświęcenie ognia, paschału, wody chrzcielnej i Msza Święta.
Niedziela Wielkanocna – Rozpocznie się Procesją Rezurekcyjną o godz. 6.00. Procesją przejdziemy trzy razy wokół kościoła, a potem będzie Msza Święta. Nie będzie Mszy św. w Zmartwychwstanie o godz. 8.00, a następne Msze Święte o 10.30, 12.00 i 15.30. Nieszpory o g. 15.00
Poniedziałek Wielkanocny – porządek nabożeństw taki jak w niedzielę; na Mszy św. o 12.00 – chrzty, a nieszporów już nie będzie.
Dekorację „Ciemnicy” i „Bożego Grobu”, będziemy robili we wtorek od 19.00. Zapraszamy do pomocy w tych pracach.
Sprzątanie w kościele, w tym tygodniu, powierzamy parafian z ul. Metalowców n-y: 25, 27, 33, 37.
Dziękujemy tym którzy podzielili się przed świętami darami żywnościowymi z potrzebującym, dziękujemy też zespołowi „Caritas”.
Już dzisiaj informujemy że w niedzielę 24 kwietnia od godz. 15.30, będziemy gościli w naszym kościele Ikonę św. Rodziny. Ikona będzie u nas do poniedziałku do godz. 15.20. Program nawiedzenia podany jest w folderku – już dzisiaj zapraszamy wszystkie rodziny na tę modlitwę przy świętej Ikonie.

Wszystkim życzymy dobrego tygodnia i owocnych przeżyć religijnych w tym Wielkim Tygodniu. Szczęść Boże!

PROGRAM WIELKIEGO TYGODNIA I WIELKANOCY 2022

NIEDZIELA PALMOWA – MĘKI PAŃSKIEJ – 10 kwietnia 2022 r.
Pamiątka wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy

MSZE ŚWIĘTE: 8.00, 10.30, 12.00, 15.45 / godz.15.00 Gorzkie Żale z kazaniem/

POŚWIĘCENIE PALM, NA KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ! O GODZ. 12.00 – PROCESJA Z PALMAMI WOKÓŁ KOŚCIOŁA I MSZA ŚWIĘTA

GODZ. 19.00 – DROGA KRZYŻOWA ULICAMI MIASTA

TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK – 14. IV. 2022 r.
Dziękczynienie za Eucharystię i Kapłaństwo

18.00 – MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ
Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Adoracji tzw. „Ciemnicy”
Godz. 20.30 – 21.00 – Adoracja młodzieży
ADORACJA DO GODZ. 22.00

WIELKI PIĄTEK – 15. IV. 2022 r.
Męka i Śmierć Pana Jezusa

ADORACJA: OD GODZ.7.00 DO GODZ. 18.00

ADORACJA PARAFIAN Z NASTĘPUJĄCYCH ULIC:
 7.00 – ul. K. Bruchnalskiego numery nieparzyste;
 7.30 – ul. K. Bruchnalskiego numery parzyste.
 8.00 – ul. F. Bielowicza numery nieparzyste;
 8.30 – ul. F. Bielowicza numery parzyste;
 9.00 – ul. Na Wzgórzu i Myślenicka;
 9.30 – ul. Słoneczna;
 10.00 – ul. Widokowa;
 10.30 – ul. Różana;
 11.00 – ul. Krakowska;
 11.30 – ul. Targowa;
 12.00 – ul. Świątników Wawelskich;
 12.30 – ul. Modrzewiowa;
 13.00 – ul. Ekologiczna;
 13.30 – ul. Podgórska, Ogrodowa
 14.00 – ul. Stroma;
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30 – 18.00 Adoracja indywidualna
18.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ I KOMUNIA ŚWIĘTA
Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu.

WIELKI PIĄTEK – ADORACJA DO PÓŁNOCY
 21.00 – Droga Krzyżowa;
 22.00 – Gorzkie Żale /3 części/;
 23.00 – ul. Graniczna;
 23.30 – ul. Sportowa;
24.00 – ZAKOŃCZENIE ADORACJI

WIELKA SOBOTA – 16 .IV. 2022 r.

Adoracja Jezusa Eucharystycznego przy Bożym Grobie:7.00 – 18.00.

 7.00 – ul. Królowej Jadwigi;
 7.30 – ul. Węgielnik, Tatrzańska i Braci Leńczowskich;
 8.00 – ul. Polna, Południowa;
 8.30 – ul. Spokojna;
 9.00 – ul. św. Stanisława numery nieparzyste;
 9.30 – ul. św. Stanisława numery parzyste
———————

 14.30 – ul. Kręta, Karpacka
 15.00 – ul. Ks. Koniecznego i Ks. Zakulskiego;
 15.30 – ul. Wąska, J.Kotarby i Stawowa;
 16.00 – ul. Metalowców;

ŚWIĘCENIE POKARMÓW – CO PÓŁ GODZINY OD GODZ. 10.00 DO 14.00.

GODZ.: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00.

18.00 – OBRZĘD WIGILII WIELKANOCNEJ

POŚWIĘCENIE OGNIA PASCHAŁU, WODY CHRZCIELNEJ ORAZ MSZA ŚWIĘTA

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
17 .IV. 2022 r.

6.00 – PROCESJA REZUREKCYJNA I MSZA ŚWIĘTA

POZOSTAŁE MSZE ŚWIĘTE W WIELKANOC – GODZ.: 10.30, 12.00, 15.30.
Nie będzie Mszy św. o godz. 8.00
NIESZPORY WIELKANOCNE O GODZ. 15.00

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 18. IV. 2022 r.

MSZE ŚWIĘTE GODZ: 8.00, 10.30, 12.00, 15.30.