Dzisiaj z racji pierwszej niedzieli miesiąca po Mszy św. adoracja Najśw. Sakramentu.
Nieszpory o godz. 15.00.
Msze święte w tygodniu – rano o g. 7.00, wieczorem o g.18.00 – spowiedź przed każdą Mszą świętą.
Jutro, 4 września, w poniedziałek, rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży. Polecamy Panu Bogu uczniów nauczycieli i wszystkich pracowników szkół, aby mogli bezpiecznie i spokojnie uczyć się i pracować. Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza będzie w poniedziałek o godz. 8.00.
Młodzież z naszej parafii oraz z Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych zapraszamy na Mszę święta w poniedziałek o godz. 18.00.
Lekcje religii w szkole podstawowej poprowadzą Siostra Katarzyna Kula i Pani Agnieszka Sikora, natomiast w Zespole Szkół religii uczyć będzie Pani Maria Pawlikowska i Ks. Mariusz Słonina, nowy proboszcz z parafii we Włosani. Decyzją Kurii Ks. Jan Jakubiec z naszej parafii będzie uczył w szkole prywatnej we Wróblowicach.
W liturgii Kościoła przypada w piątek Święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny, a w sobotę bł. Anieli Salawy, dziewicy. Uroczysta suma odpustowa w Sieprawiu będzie w sobotę o godz. 18.00.
Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach – w piątek o godz. 17.30.
Zachęcamy do trwającej w naszym kościele adoracji Najśw. Sakramentu; w środy i soboty od g. 17.30 do 18.00.
Dziękujemy za troskę o czystość świątyni w tym tygodniu, teraz prosimy pozostałych parafian z ulicy Świątników Wawelskich.
W przyszłą niedzielę 10 września, beatyfikacja Rodziny Ulmów, z tego względu pielgrzymka rodzin do Kalwarii będzie dopiero 17 września.
Informujemy iż od niedzieli 17 września zmieniamy godziny dwóch Mszy świętych w niedzielę i święta. Msze św. o g. 8.00 i 15.30 zostają bez zmian, a Msza święta z g. 10.30 będzie pół godziny wcześniej o g. 10.00. Podobnie Msza święta o godz. 12.00 będzie o g. 11.30 – też pół godziny wcześniej. Podyktowane to jest dłuższą przerwą w południe dla służby kościelnej oraz dla księży mogących uczestniczyć w odpustach w dekanacie.
Z okazji przypadających dzisiaj 3 września, imienin Pani Izabeli – naszej organistki, życzymy Jej zdrowia, Bożego Błogosławieństwa, w życiu osobistym jak i do wykonywanej pracy organistki w naszej parafii.
Rada Parafialna w przyszłą niedzielę będzie zbierała ofiary na inwestycje parafialne. Po połowie września będziemy kontynuowali czyszczenie polichromii w kościele.
Organizujemy pielgrzymkę autokarową do Częstochowy we wtorek 12 września. Wyjazd o 6.00 rano, koszt 60 zł.
Spotkanie Rady Parafialnej – we wtorek 5 września, o godz. 19.00.
W ostatnim czasie zmarła z naszej parafii +Dorota Małucha lat 53. Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie…

Na nowy tydzień niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Szczęść Boże!

 

Rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej

Trwa nabór do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie przy ul. Podzamcze 8. Kandydaci rozeznający w sobie powołanie do kapłaństwa winni się zgłosić do 8 września br. i przedstawić wymagane dokumenty. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej seminarium-krakow.pl w zakładce Rekrutacja (oraz gablocie parafialnej)». Do powyższego ogłoszenia można dołączyć (lub zamieścić w gablocie) informacje o dokumentach wymaganych przed przyjęciem do Seminarium.
Z kapłańskim pozdrowieniem,
Rektor WSD AK
ks. dr Michał Kania

1. Warunki przyjęcia
Podstawowym warunkiem jest łaska powołania do kapłaństwa i celibatu. Rozeznanie powołania opiera się na wewnętrznym pragnieniu służby Bogu i ludziom oraz na posiadaniu zdolności koniecznych do podjęcia formacji i posługi kapłańskiej. Zdolności o których mowa to:
• Zdolności duchowe – miłość Boga i drugiego człowieka, duch braterstwa, zdolność zaparcia się siebie, doświadczona czystość, odpowiedzialność za Kościół, gorliwość apostolska i misyjna,
• Zdolności moralne – szczerość, dojrzałość uczuciowa, wierność obietnicom, troska o sprawiedliwość, duch przyjaźni, wolności, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność współpracy,
• Zdolności intelektualne – umiejętność stosowania słusznej i zdrowej oceny, uzdolnienia pozwalające do odbycia wyższych studiów filozoficzno-teologicznych,
• Zdrowie psychiczne i fizyczne,
• Dobra intencja – podjęcie zadań kapłańskich z pobudek religijnych,
• Wolność w wyborze powołania,
• Wewnętrzne przekonanie o wezwaniu przez Boga.