Dzisiaj Uroczyste Nieszpory o godz. 15.00, po nich Msza Święta o godz. 15.30.

Jutro w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, porządek Mszy świętych taki jak w niedzielę, z tym że jutro nie będzie nieszporów. Ofiary na tacę będą jutro przeznaczone na Uniwersytet Papieski w Krakowie.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy pomagali w przeprowadzeniu Uroczystości Wielkiego Tygodnia. Podziękowania składam Ks. Prałatowi Zbigniewowi, naszemu rezydentowi, a także Ks. Janowi. Dziękuję Siostrom Służebniczkom szczególnie S. Teresie za przygotowanie kwiatów do ciemnicy i grobu Pańskiego, do ołtarza, szat liturgicznych, S. Katarzynie i katechetce Agnieszce Sikora za prowadzenie adoracji z dziećmi, Pani Izabeli – Organistce, za przygotowanie śpiewów, chóru i scholii młodzieżowej, Panu Kościelnemu Ryszardowi, chórowi „Credo”, scholi młodzieżowej, tym wszystkim którzy angażowali się w liturgię, przez czytanie, śpiew: młodzieży, lektorom, ministrantom, Paniom Bożenie i Krystynie – za sprzątanie kościoła, Paniom Lucynie i Halinie za posadzenie kwiatów, zespołowi Caritas za dostarczenie paczek na święta do kilkudziesięciu osób samotnych, Panu Stanisławowi Marszalikowi za wszelką pomoc. Podziękowania kieruję do druhen i druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej – za wartę przy Bożym Grobie. Podziękowania składam Orkiestrze Reprezentacyjnej naszego miasta za udział w procesji rezurekcyjnej. Dziękuję Panom z chóru „Credo” z Rady Parafialnej i tym którzy pracowali przy przygotowaniu Ciemnicy i Bożego Grobu. Wszystkim którzy włączyli się w przygotowania i przeprowadzenie uroczystości Wielkiego Tygodnia, niech dobry Bóg wynagrodzi swoim błogosławieństwem: „Bóg zapłać”.

Kartki Wielkanocne Jezus Zmartwychwstały na tle groty
Drodzy Parafianie i Goście – Życzymy Wam aby te święta wielkanocne stały się czasem radości i pokoju, w Waszych sercach i w rodzinach. A błogosławieństwo Zmartwychwstałego Chrystusa niech umacnia nadzieję na zwycięstwo dobra nad złem i w Ojczyźnie naszej i w świecie. Życzymy zdrowych, spędzonych w dobrej rodzinnej atmosferze Świąt Wielkanocnych. Szczęść Boże!

Szczęść Boże!