KONGRES EUCHARYSTYCZNY
28.III – 15.VI.2024

„JESTEM Z WAMI”
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

ŚRODA I SOBOTA – CO TYDZIEŃ
GODZ. 17.30 – 18.00
ORAZ DODATKOWO W INTENCJI OJCZYZNY
I POKOJU NA ŚWIECIE
PIĄTEK – 12 KWIETNIA 2024 – GODZ. 20.00 DO 21.00
PIĄTEK – 19 KWIETNIA 2024 – GODZ. 20.00 DO 21.00
PIĄTEK – 26 KWIETNIA 2024 – GODZ. 20.00 DO 21.00