WSZYSTKIE SPOTKANIA PRZY PARAFII ZAWIESZONE ZE WZGLEDU NA TRWAJĄCA EPIDEMIĘ KORONAWIRUSA

SPOTKANIA POSZCZEGÓLNYCH GRUP BĘDĄ OGŁASZANE  W KOŚCIELE

GRUPA APOSTOLSKA – MŁODZIEŻ –  KL.VIII ORAZ SZKOŁA ŚREDNIA -– SPOTKANIA – SOBOTA G. 19.00 – KS. JAN KUNA
GRUPA APOSTOLSKA DZIECI – SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY II – VII –
SPOTKANIA – PIĄTKI GODZ. 16.30 – S. ZYTA / OPRÓCZ I PIĄTKÓW MIESIĄCA/
SCHOLA DZIECIĘCA „ANGELUS” – SOBOTA G. 10.30 – SALKA NA PLEBANII – PANI IZABELA SYNOWIEC
CHÓR MĘSKI „CREDO” – CZWARTKI GODZ. 19.00 – SALKA NA PLEBANII – PANI IZABELA SYNOWIEC
MINISTRANCI I LEKTORZY – SPOTKANIA – PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA – GODZ. 16.30 – KS. JAN KUNA
KRĄG BIBLIJNY – DRUGIE PONIEDZIAŁKI MIESIĄCA GODZ. 19.00 – SALKA NA PLEBANII – KS. PROBOSZCZ
ZESPÓŁ „CARITAS” – PIERWSZE PONIEDZIAŁKI MIESIĄCA – PO MSZY WIECZORNEJ
RÓŻE RÓŻAŃCOWE – ZMIANKA – PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA – PO MSZY ŚW. O GODZ. 8.00 – KS. PROBOSZCZ
REDAKCJA GAZETKI „ŚWIĄTNIK” – KS. PROBOSZCZ