W tym miesiącu rozpoczyna się nowenna jubileuszowa – modlitwa za Ojczyznę w setną rocznice odzyskania niepodległości i w roku beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej.

Beatyfikacja będzie 28 kwietnia w Łagiewnikach. Ta modlitwa za Ojczyznę rozpocznie się w lutym, a zakończy w październiku.

W naszej parafii będzie to każdego 8 dnia miesiąca, na Mszy św. o godz. 18.00.

PLAN  NOWENNY

8 LUTEGO 2018 – CZWARTEK GODZ. 18.00  MSZA ŚW. Z KAZANIEM – PRZED MSZĄ ŚW. O G. 17.40 – RÓŻANIEC

8 MARCA 2018 – CZWARTEK GODZ. 18.00 MSZA ŚW. Z KAZANIEM – PRZED MSZĄ ŚW. O G. 17.40 – RÓŻANIEC

8 KWIETNIA 2018 – NIEDZIELA GODZ. 10.30 MSZA ŚW. Z KAZANIEM – PRZED MSZĄ ŚW.  – RÓŻANIEC

8 MAJA 2018 – WTOREK GODZ. 18.00 MSZA ŚW. Z KAZANIEM – PRZED MSZĄ ŚW. O G. 17.40 – RÓŻANIEC

8 CZERWCA 2018 – PIĄTEK GODZ. 18.00 MSZA ŚW. Z KAZANIEM – PRZED MSZĄ ŚW. O G. 17.40 – RÓŻANIEC

8 LIPCA 2018 – NIEDZIELA GODZ. 10.30 MSZA ŚW. Z KAZANIEM – PRZED MSZĄ ŚW.  RÓŻANIEC

8 SIERPNIA 2018 – ŚRODA GODZ. 18.00 MSZA ŚW. Z KAZANIEM – PRZED MSZĄ ŚW. O G. 17.40 – RÓŻANIEC

8 WRZEŚNIA 2018 – SOBOTA GODZ. 18.00 MSZA ŚW. Z KAZANIEM – PRZED MSZĄ ŚW. O G. 17.40 – RÓŻANIEC

8 PAŹDZIERNIKA 2018 – PONIEDZIAŁEK GODZ. 18.00 MSZA ŚW. Z KAZANIEM – PRZED MSZĄ ŚW. O G. 17.40 – RÓŻANIEC

 

Arcybiskup
Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski

Czcigodni Kapłani,
Drodzy Bracia i Siostry,

W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Główne uroczystości, związane z tym jubileuszem, będziemy przezywać w listopadzie, ale modlitwa dziękczynna za dar wolnej Ojczyny oraz prośba o błogosławieństwo Boże dla niej, powinna być obecna we wszystkich miesiącach roku. Jej szczególnym wyrazem będzie „Jubileuszowa Nowenna”. Rozpocznie się ona w lutym, a zakończy w październiku.
Nowenna będzie najpierw dziękczynieniem za to, że Bóg dał naszemu narodowi licznych świętych i błogosławionych, którzy przyczyniali się do zachowania wiary w rodzinach i nieustannej odnowy ładu moralnego w życiu Polaków. Będziemy przywoływać wielkie postaci naszej historii umacniając się ich odwagą w dawaniu świadectwa Bogu i gorliwością w służbie ludziom. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku było owocem wielorakich działań. Ważne były inicjatywy polityczne i militarne, ale nie mniej istotne znaczenie miała formacja duchowa, prowadzona przez Kościół w parafiach, sanktuariach i licznych wspólnotach apostolskich, które w tym czasie powstały.
Przeżywając nowennę będziemy również prosić Pana, aby zesłał na nas swego Ducha i odnowił oblicze ziemi. Pragniemy, aby Duch Prawdy i Miłości przemieniał wszystkie sfery naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Modlitwa do Ducha Świętego będzie również nawiązaniem do programu duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Polski na rok 2018, który jest określony słowami: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
„Jubileuszową Nowennę” będziemy przeżywać w bazylice katedralnej na Wawelu, a także w kościołach parafialnych i rektoralnych. Duszpasterze wraz z powierzoną im wspólnotą niech wybiorą stały termin tych miesięcznych spotkań. Bardzo proszę, aby w każdej parafii i w kościołach rektoralnych odprawić w wybranym dniu miesiąca „Mszę za Ojczyznę”. Przed Mszą lub po niej zaleca się odprawienie nabożeństw, a szczególnie modlitwy różańcowej i modlitwy do naszych Świętych Patronów. Z tymi modlitewnymi wydarzeniami będą się łączyć inne spotkania o charakterze kulturalnym, naukowym i społecznym, podejmowane przez wspólnotę.
Przeżycia te będą pielęgnowaniem i rozwojem duchowym darów, jakimi hojnie zostaliśmy ubogaceni w minionym roku. Był to rok jubileuszu objawień fatimskich i gietrzwałdzkich, rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i innych pięknych wydarzeń. Niech więc nie słabnie modlitwa różańcowa, do której zostaliśmy wezwani i której szczególnym wyrazem był „Różaniec do Granic”. Nie zapominajmy o tym, że na nowo zawierzyliśmy swoje życie Niepokalanemu Sercu Maryi i że odnowiliśmy akt przyjęcia Chrystusa jako naszego Króla i Pana. W przeżyciu jubileuszu odzyskania niepodległości, będziemy się starać przenikać duchem Ewangelii wszystkie sfery naszego życia osobistego, rodzinnego i narodowego. W kolejnych miesiącach nowenny będziemy się modlić o postawę miłosierdzia wobec potrzebujących, o łaskę chrześcijańskiego świętowania niedzieli, o błogosławieństwo dla małżeństw i rodzin, o solidne wykonywanie pracy i godny odpoczynek, o szacunek dla życia i jego obronę, o wolność od nałogów i uzależnień, o jedność i solidarność w naszej Ojczyźnie i w innych intencjach ważnych dla życia Kościoła i narodu. Niech „Jubileuszowa Nowenna” stanie się wspólną narodową modlitwą, przygotowującą nas do godnego przeżycia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.
Szczególnym wydarzeniem tego czasu będzie beatyfikacja Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej w dniu 28 kwietnia br. Jej mocna wiara, niezachwiana nadzieja i gorąca miłość do Boga oraz do ludzi, szczególnie chorych i samotnych, zachęca nas, abyśmy gorliwie dążyli do świętości.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski