GRUPĘ  MINISTRANTÓW PROWADZI

KS. JAN KUNA –   WIKARIUSZ

Obecnie ministrantów jest 14   i lektorów 6.

Zachęcamy chłopców  już od klasy II szkoły podstawowej, do podejmowania służby przy ołtarzu.