GRUPĘ  MINISTRANTÓW PROWADZI

KS. SEBASTIAN BASTER –   WIKARIUSZ

Obecnie ministrantów jest 7   i lektorów 6.

Zachęcamy chłopców  już od klasy II szkoły podstawowej, do podejmowania służby przy ołtarzu.