Jedną z podstawowych prawd naszej wiary jest wiara w życie wieczne. Wyznanie tej wiary i naszej miłości do zmarłego jest pogrzeb katolicki, na który składa się przede wszystkim Msza św. „pogrzebowa”, modlitwa wiernych i złożenie ciała zmarłego do grobu. Każdemu ochrzczonemu w Kościele katolickim, kto w sposób wyraźny nie wyrzekł się wiary i moralności chrześcijańskiej — przysługuje pogrzeb katolicki.

Dni dzielące pogrzeb od śmierci, najbliższa rodzina i przyjaciele zmarłego winni przeżywać w duchu modlitewnym. Wszyscy, jeśli zachodzi potrzeba, niech skorzystają z Sakramentu Pokuty, by w tych dniach biorąc udział we Mszach św. za zmarłego przyjąć Komunię św. i pomóc zmarłemu przez modlitwę.

Rodzina zmarłego powinna zatroszczyć się o urządzenie zmarłemu pogrzebu katolickiego. Do odprawienia obrządku pogrzebu jest upoważniona tylko parafia ostatniego zamieszkania zmarłego. W innym wypadku należy uzyskać zgodę księdza proboszcza lub zastępcy.

Rodzina, przed udaniem się do zakładu pogrzebowego, celem załatwienia spraw związanych z pochowaniem ciała zmarłego, powinna wcześniej skontaktować się z kapłanem, aby ustalić termin pogrzebu, by uniknąć ewentualnej „kolizji” pogrzebów w parafii.
Przy załatwianiu pogrzebu w kancelarii parafialnej należy mieć ze sobą:

  • odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • dokument do pochowania zwłok dla administracji cmentarza,
  • zaświadczenie o przyjęciu przez zmarłego ostatnich sakramentów, jeżeli udzielił ich kapłan spoza parafii (np. kapelan szpitala).

Po załatwieni formalności związanych z pogrzebem w kancelarii parafialnej, należy udać się do kierownika cmentarza / obecnie Michał Michalec – zam. Ul. Bruchnalskiego 31/ aby załatwić sprawy grobu, grobowca. Kierownik cmentarza informuje grabarza o koniecznych pracach związanych z pogrzebem. U kierownika cmentarza dokonuje się tez odpowiednich opłat związanych z cmentarzem.
Urządzając pogrzeb rodzina zmarłego powinna kierować się zasadą duchowego pożytku dla zmarłego i uczestników pogrzebu.