Grupę prowadzi Ks. Sebastian Baster  – wikariusz.  Spotkania odbywają się w soboty od godz. 19.00 w salce na plebanii. Uczestniczy młodzież z gimnazjum i szkół średnich.