„Człowiek nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak, tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego” – te słowa św. Jana Pawła II są dla parafialnego zespołu Caritas zachętą do tego, by pomagać innym, stając się dla nich darem.

Staramy się nieść pomoc potrzebującym w naszej parafii. Włączamy się w liczne akcje, które mają na celu zapewnienie wsparcia tym, którzy tego potrzebują. Są to zarówno parafialne inicjatywy jak i ogólnopolskie akcje Caritasu. Zespół Caritas tworzy kilkanaście osób, które wraz z Ks. Proboszczem organizują pomoc charytatywną w naszej parafii.

Uczestniczyliśmy w programie realizowanym przez Caritas Krakowski w ramach tzw. „PEAD” – Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej. W latach 2012 – 2015 – skorzystało z tej pomocy 46 rodzin z naszej parafii (w większości wielodzietnych) ale także osoby samotne, chore, w trudnej sytuacji materialnej lub bezrobotne. Do potrzebujących trafiło ponad 13 ton żywności. Były to w większości produkty codziennej konsumpcji tj. masło, mleko, sery, zupy, mąka, cukier itp.
Zespół Parafialny Caritas włącza się również w ogólnopolskie akcje „ Caritas” tj.

  • Rozprowadzanie Baranków Wielkanocnych
  • Jałmużna Wielkopostna – skarbonki wielkopostne
  • Wigilie Dzieło Pomocy Dzieciom- rozprowadzenie świec wigilijnych
  • Akcja „Kilo”

Organizujemy każdego roku „Dzień Chorych” dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Okresowo organizowane są spotkania w „Betanii” dla seniorów, emerytów i rencistów.
Co roku staramy się ażeby dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej mogły cieszyć się piękną „wyprawką” na początek roku szkolnego.
W tygodniu miłosierdzia zespół przeprowadza zbiórkę odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego. Oddajemy w potrzebujące ręce zarówno ubrania dla dzieci i dorosłych jak i sprzęty do domu (np. grzejniki). Zbiórki dla potrzebujących, poszkodowanych przez żywioły są także przeprowadzane przez nasz zespół / pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp. /

Dzięki wparciu finansowemu i materialnemu Ks. Proboszcza i naszych parafian do dzieci z rodzin potrzebujących trafiają co roku paczki od św. Mikołaja.

Włączamy się w organizacje Wigilii dla samotnych w naszej parafii, czy ostatnio I Światowy Dzień Ubogiego.
Członkowie Zespołu Caritas corocznie biorą udział w 3-dniowych rekolekcjach i Drodze Krzyżowej w Kalwarii Zebrzydowskiej organizowanej przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w Betanii pełnimy dyżur w godz. od 18.30 do 19.00. Podczas dyżuru potrzebujący mogą skorzystać z darów żywnościowych bądź osoby chcące się podzielić darami, mogą ofiarować coś dla biedniejszych.
Nasze akcje charytatywne mają poparcie u naszych parafian. To świadczy o głębokiej wrażliwości na drugiego człowieka, na jego ubóstwo i cierpienie. Wszystkim darczyńcom w imieniu obdarowywanych dziękujemy.

Zapraszamy chętnych do włączenia się do tej grupy parafialnej. Spotkania zespołu, które prowadzi Ks. Proboszcz są w pierwsze poniedziałki miesiąca po Mszy wieczornej.