„Rozważ tylko, jaki to w sercu usłyszałaś głos, który Cię powołał do służby Najświętszej Panny. Musiała być w tym głosie wielka moc i świętość, kiedy zaraz bez zwłoki pobiegłaś za nim i świat porzuciłaś bez żalu”. bł. Edmund Bojanowski

Siostry Służebniczki Starowiejskie

  1. s. Bogusława Kaczara – Przełożona, przedszkole u Sióstr
  2. s. Maria Sala – kościół – kwiaty, dekoracje
  3. s. Zyta Łapa –  katechetka w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza
  4. s. Genowefa  – seniorka

Katechetki świeckie

  1. Pani Maria Pawlikowska – katechetka w Szkole Podstawowej  i w Zespole Szkół / klasy branżowe/
  2. Pani Joanna Sokorska – katechetka w Przedszkolach nr 1 i nr 2