Chrzest daje łaskę uświęcającą, a tym samym gładzi grzech pierworodny, u dorosłych zaś także wszystkie grzechy osobiste przed chrztem popełnione; odpuszcza również całą karę za grzechy, tak doczesną jak i wieczną. Dlatego słusznie nazywamy chrzest, Sakramentem Odrodzenia w Chrystusie.

Przez chrzest stajemy się członkami Kościoła Chrystusowego, mamy udział w Boskim życiu Trójcy Świętej (narodzenie do nowego życia, przybrane synostwo Boże), możemy korzystać ze wszystkich łask, jakie Chrystus zostawił w Kościele, a które są nam potrzebne do uświęcania się. Chrzest wyciska wreszcie na duszy ludzkiej znak czyli niezatarte znamię, „charakter”, który konsekruje ochrzczonego do uczestnictwa w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji tego „charakteru” chrzest nie może być powtórzony.

Udzielanie Chrztu Świętego

Sakrament Chrztu Świętego dzieci w uroczystej formie jest udzielany przez kapłana, w naszym kościele, w drugą niedzielę miesiąca, podczas Mszy świętej/ O GODZ. 12.00 / .

ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ – MOŻNA USTALIĆ INNY TERMIN CHRZTU ŚW.  –  ZAPRASZAMY DO KANCELARII PARAF.
Kościół udziela Sakramentu Chrztu dzieciom na podstawie wiary rodziców, którzy są pierwszymi przekazicielami wiary.
Dziecko może być ochrzczone tylko wówczas, gdy przynajmniej jedno z rodziców bierze odpowiedzialność za jego późniejsze religijne wychowanie.

Chrzest dziecka należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej przynajmniej 10 dni przed planowanym terminem, przedstawiając następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • akt ślubu — świadectwo zawarcia Sakramentu Małżeństwa przez rodziców dziecka a gdy rodzice nie mają ślubu kościelnego
  • odpis aktu zawarcia ślubu cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego.

Rodzice wybierają dla dziecka chrzestnych.
Chrzestnymi mogą być tylko wierzący i praktykujący katolicy, kobieta — jako matka chrzestna i mężczyzna — jako ojciec chrzestny; ukończyli 18 rok życia i przystąpili do Bierzmowania, a także prowadzą życie zgodne z wiarą.
Chrzestni spoza naszej parafii, powinni dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że spełniają potrzebne warunki.
Miejscem Chrztu dziecka jest kościół parafialny rodziców w miejscu zamieszkania.
Z racji chrztu Rodzice oraz Chrzestni powinni przystąpić do Sakramentu Pokuty (Spowiedzi), aby godnie przyjąć Komunię Świętą w czasie Mszy chrzcielnej.

Zewnętrznym znakiem skutków Sakramentu Chrztu są biała szatka i świeca chrzcielna. Należy zaopatrzyć się w nie wcześniej i przynieść na chrzest dziecka.

Rodzice i Chrzestni powinni uczestniczyć w pouczeniu przedchrzcielnym, które odbywa się w naszym kościele w CZWARTKI po wieczornej Mszy św., przed terminem chrztu.