Spowiedź codziennie przed Mszą Świętą

Dzień powszedni – g. 6.40 – 7.00 i g. 17.40 -18.00

Niedziela – 20 minut przed każdą Mszą św.

Pierwszy Piątek – 6.30 – 7.00 i 16.30 – 18.00

Pierwszym darem Zmartwychwstałego Jezusa jest Sakrament Pokuty, zwany często Spowiedzią, Sakramentem Pojednania czy też Sakramentem Przebaczenia.

„Ci, którzy przystępują do Sakramentu Pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” (KK 11).

Jak czytamy w Piśmie Świętym, Zmartwychwstały Chrystus rzekł do apostołów: „Weźmijcie Ducha świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 19,22-23).
Warunki dobrej spowiedzi:

  • Rachunek sumienia.
  • Żal za grzechy (wypływający z wiary i miłości).
  • Mocne postanowienie poprawy.
  • Spowiedź szczera (wyznanie wszystkich swoich grzechów).
  • Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

W naszej parafii dyżur kapłana w konfesjonale jest:
przed Mszą święta codziennie – zarówno w tygodniu jak i w niedziele
/ w czasie Mszy św. zasadniczo nie spowiadamy /
W nadzwyczajnych przypadkach można prosić o posługę Spowiedzi bezpośrednio wybranego kapłana.

W CZASIE PANDEMII OBOWIĄZUJE MASECZKA LUB PRZYŁBICA W CZASIE SPOWIEDZI