Gazetka parafialna  ” Świątnik”  – jest wydawana w naszej parafii od 2010 roku. Ukazało się do tej pory 15 numerów / raz lub dwa razy w roku  –  ok 60 stron /.

Redakcję gazetki stanowi kilka osób z redaktorem naczelnym Ks. Proboszczem Grzegorzem Mrowcem.  W gazetce publikujemy artykuły  naszych parafian, materiały dotyczące wydarzeń parafialnych, historii, pielgrzymek itp.  Gazetka jest formą ewangelizacji i informacji w naszej parafii. Nakład  to  ponad 250 egzemplarzy.

Zapraszamy chętnych do redagowania i współpracy z naszą gazetką.