Chrystus Frasobliwy z Ogrojca w kościele w Łodygowicach Dolnych

Wielki Post – czas pokuty, modlitwy i umartwienia, rozpoczęliśmy 14 lutego, w  Środą Popielcową.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  w  każdy piątek Wielkiego Postu  – o godz. 17.15, oraz o 19.30. Ponadto Droga Krzyżowa będzie w niedziele Wielkiego Postu, po Mszy o 10.30.

Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym / w tym roku głosi Ks. Grzegorz – proboszcz /, będzie w  niedzielę Wielkiego Postu o godz. 15.00, a Msza niedzielna popołudniowa w Wielkim Poście będzie o 15.45, po zakończeniu nabożeństwa.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  będą  od 18 do 21 MARCA 2018  – poprowadzi je

O. Mirosław Lipowicz- redemptorysta z Krakowa