PODZIĘKOWANIE ZA DAR NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA W KRAKOWIE – SWOSZOWICACH