Kończymy dzisiaj Misje Święte, czas odnowy religijnej i duchowej naszej parafii. Dziękujemy Panu Bogu za dar pięknej pogody w czasie misji, za uczestnictwo wielu parafian w naukach i nabożeństwach prowadzonych przez Ojców Misjonarzy. Szczególne podziękowania wraz z darem modlitwy kierujemy do O. Piotra Koźlaka i O. Mirosława Lipowicza, z zakonu Ojców Redemptorystów z Krakowa, którzy przez cały tydzień głosili nam nauki misyjne ukazując bogactwo Bożego Słowa, które jest w mocy zmieniać człowieka. Za ich trud i modlitwę z nami, serdecznie dziękujemy. Pamiątką misji w waszych domach będą małe krzyże misyjne, a na naszym krzyżu misyjnym przed kościołem, jest kolejna tabliczka upamiętniająca ten święty czas misji. Wszystkim, którzy wspomagali misjonarzy – Kapłanom, Siostrze Katechetce, nauczycielom, służbie kościelnej – Pani Organistce, kościelnym, Pani Gospodyni i wszystkim włączającym się w prowadzenie modlitw, czytanie, śpiew – składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Po misjach wracamy w tym tygodniu do naszego porządku nabożeństw – Msze święte rano o 7.00 i wieczorem o 18.00, a nabożeństwo różańcowe dzisiaj o 15.00, zaś w tygodniu o 17.30. W piątek na nabożeństwo różańcowe zapraszamy mieszkańców ulic: Ks. Koniecznego, Ks. Zakulskiego, Krakowska, Węgielnik, Bruchnalskiego, Różana, Modrzewiowa, Spokojna.
40 rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły, który przyjął imię Jana Pawła II, przypada 16 października, we wtorek. Z tej okazji w sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach, uroczysta Msza św. dziękczynna z udziałem Biskupów i władz państwowych będzie we wtorek o g. 16.30. Natomiast w naszym kościele różaniec dziękczynny będzie we wtorek o 17.30, potem Msza Święta z kazaniem okolicznościowym.
Dzisiaj jest obchodzony w Polsce kolejny Dzień Papieski, ale w naszej parafii, ze względu na zakończenie misji, ofiary na stypendia dla biednej młodzieży można będzie złożyć w przyszłą niedzielę do puszek po Mszach Świętych.
Dzisiaj po każdej Mszy świętej można obejrzeć wystawę malarstwa na szkle i rzeźby Pana Zdzisława Słoniny. Zachęcamy do wstąpienia na Betanię, gdzie ta wystawa się znajduje.
Dziękujemy tym, którzy złożyli ofiary na sprzątanie kościoła, a na ten tydzień polecamy porządek w kościele kolejnym parafianom z ul. Św. Stanisława nr-y: 30a, 30b, 30c, 32, 33 .
Rada Parafialna zbiera ofiary na dokończenie remontu ołtarza głównego. Na wypominki za zmarłych przyjmujemy w zakrystii i w kancelarii parafialnej.

Wszystkim życzymy dobrego tygodnia. Szczęść Boże!