20.X.2019 – 29  NIEDZIELA   ZWYKŁA – Ur. św. Jana Kantego, kapłana
8.00 –  + Halina Synowiec

8.00 – +Joanna Siwek w 23 r. śmierci

10.30 –   W intencji Panu Bogu wiadomej

10.30 –   W intencji pielgrzymów do Częstochowy i ich rodzin

12.00 – +Wincenty Suder  żona +Zofia

15.00 – Różaniec        

15.30 – + Aleksandra/ona/ +Jan Nowak

21. X. 2019 – PONIEDZIAŁEK
7.00 – + Anna Kwintowska

7.00 – Ks. Rezydent –  O zdrowie dla chorych z Róży Jasnogórskiej

17.30 – Różaniec

18.00 – Dziękczynna za 91 lat życia Stefanii

22.X. 2019 – WTOREK  – św. Jana Pawła II, papieża

7.00 –  + Anna Kwintowska

17.30 – Różaniec   

18.00 – +Barbara Zaczyk

23.X. 2019 – ŚRODA
7.00 – + Anna Kwintowska

17.30 – Różaniec

18.00 –  +Kazimierz Łapa

18.00 – Ks. Rezydent – Podziękowanie za Bożą opiekę nad rodziną Marka i Zofii z prośbą o Boże błog.

24.X. 2019 –  CZWARTEK
7.00 – +Barbara Zaczyk

17.30 – Różaniec

18.00 –  + Leonard +Waleria Bodzoń

18.00 – Ks. Rezydent – +Genowefa i +Władysław Ożóg w 40 r. śmierci

25.X. 2019 – PIĄTEK
7.00 –  + Halina Synowiec

7.00 – Ks. Rezydent – +Józef  Kozłowski w 30 r. śmierci

17.30 – Różaniec

18.00 –  W int. sióstr Gabrieli i Joanny w 18 r. urodzin – dziękczynno-błagalna

26.X. 2019 –  SOBOTA
7.00-  Dziękczynna za rodzinę z prośbą o dalsze Boże błog. w rodzinie

7.00  Ks. Rezydent –  +Marian Włudyka w 1 r. śmierci

17.30 – Różaniec

18.00 –  + Janina +Tadeusz Synowiec +Andrzej syn +Małgorzata żona

27.X.2019 – 30  NIEDZIELA   ZWYKŁA – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
8.00 –  W int. Haliny Cholewa w 80 r. urodzin – dziękczynno-błagalna

8.00 –   Za parafian i budowniczych naszego kościoła

10.30 –   +Józef  Nowak

10.30 – +Stanisław Jędrzejowski

12.00 – + Anna Kwintowska

15.00 – Różaniec

15.30 – + Henryka +Michał Małucha z rodzicami