Z ważniejszych wydarzeń parafialnych to w mijającym roku trzeba zmiana Ks. Wikariusza w naszej parafii Ks. Sebastian Baster odszedł do parafii w Krakowie –Borku Fałęckim, a na jego miejsce przyszedł Ks. Jan Kuna z parafii Babice.   Była tez zmiana u Sióstr Służebniczek za S. Stanisławę Mikrut przyszła S. Maria Sala.

Parafia nasza liczy 2.325   parafian – przyznających się do kościoła katolickiego – zapisanych w parafii – ok.1.200 osób uczestniczy w Mszach świętych w naszym kościele w niedzielę, a ponad 1.600 w święta. Bardzo dobrą zmianą było wprowadzenie Mszy świętej na czas roku szkolnego w niedzielę i święta o godz. 12.00.

POSŁUGA SAKRAMENTALNA W ROKU 2019:

Chrzest Święty przyjęło 29 dzieci – w tym   13 chłopców i 16 dziewczynek   /w ub. roku było 35 chrztów/

Zmarło w tym roku 24 parafian – w tym 13 mężczyzn 10 kobiet / w ubiegłym roku zmarło 23 osoby/

Sakrament małżeństwa zawarło z naszej parafii 17 osób./3 kobiety i 14 mężczyzn/ – w naszym kościele było 7 ślubów.

Sakrament Bierzmowania przyjęło 48 młodych ludzi.

Do Pierwszej Komunii św. przystąpiło 23 dzieci.

Do 18 chorych zanosimy Komunię Św. co miesiąc. Na święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc korzysta ze spowiedzi i Komunii w domu ok 30 osób.

Sakrament Namaszczenia Chorych przyjęło w tym roku 85 osób. /rekolekcje dzień chorych,/

Komunii Świętej rozdaliśmy w tym roku prawie 60.000.

Wszystkim serdecznie dziękuję za każdą ofiarę, składaną na niedzielną tacę, na zbiórki Rady Parafialnej, wpłacane na konto parafialne; jesteście ofiarni i dzięki temu można wiele zrobić i utrzymać na bieżąco obiekty.

Dziękujemy także za waszą troskę materialną o nas, waszych kapłanów; za ofiary dla nas przeznaczane: przy zamawianych Mszach świętych, posługach liturgicznych, częściowo przy wypominkach czy kolędzie.

Słowa wdzięczności kieruję na zakończenie roku do ks. Jana, wikariusza za pracę duszpasterską, katechetyczną. Księdzu. Prałatowi Zbigniewowi Gerle, który jako emeryt, rezydent mieszka na naszej plebanii i pomaga nam w duszpasterstwie, spowiada, głosi kazania – dziękujemy za jego posługę kapłańską wśród nas.

Dziękuję Siostrom Służebniczkom, pracującym w naszej parafii, za katechezę, prowadzenie przedszkola, za pomoc kościele; katechetkom świeckim Pani Marii i Joannie, Marii, pracownikom kościelnym – Pani Izabeli Organistce, Panu Kościelnemu Edwardowi, – Radzie Parafialnej – za wspólną troskę o parafię i Kościół, za zbiórki ofiar na inwestycje; zespołowi Caritas – czyli paniom, które pomagają organizować pomoc potrzebującym w parafii- pomagają w przyjmowaniu pielgrzymów co roku, 4 pielgrzymki przyjmujemy.. dziękuję redakcji gazetki „Świątnik”, służbie liturgicznej: lektorom i ministrantom, Chórowi „Credo”, grupie apostolskiej dziecięcej którą prowadzi S. Zyta, młodzieży, Różom Żywego Różańca, za nieustanną modlitwę różańcową prowadzoną także w naszych intencjach; Pani Stanisławie gospodyni; a także sprzątającym kościół – Pani Bożenie i Pani Krystynie i tym którzy włączali się w sprzątanie przez prace czy ofiary na ten cel składane; Panu Michałowi, kierownikowi cmentarza i zarządowi cmentarza, dziękuję Panu Feliksowi Grzesikowi i jego żonie Bożenie, Panu Andrzejowi za wiele pracy wykonanej na cmentarzu; dziękuję ogrodnikowi Panu Ireneuszowi, Panu Stanisławowi Marszalikowi za bezinteresowne comiesięczne wożenie kapłanów do chorych.

   Podziękowania na koniec roku składam także władzom naszego miasta: Pani Burmistrz Małgorzacie Duży i Radzie Miasta, i Radzie Osiedla, Dyrektorce Centrum Kultury, chórowi „Eligiusz”, reprezentacyjnej orkiestrze dętej, strażakom z ochotniczej straży pożarnej w Świątnikach Górnych, policji.         „Bóg zapłać” wszystkim za wszystko.

Ks. Proboszcz