Kolejna niedziela Wielkiego Postu to trudny czas dla nas, dla naszej Ojczyzny w związku z epidemią koronawirusa i niemożliwością uczestnictwa wiernych w kościołach w Eucharystii. Mieliśmy dzisiaj rozpocząć rekolekcje wielkopostne, ale rekolekcje w naszych domach trwają już od dłuższego czasu w związku z epidemią.
W dzisiejszej ewangelii kolejna odsłona tajemnicy Zbawiciela, który tej niedzieli objawia nam siebie jako nasze zmartwychwstanie i życie. Nawet jako uczniowie i przyjaciele Jezusa nie jesteśmy chronieni w życiu od sytuacji trudnych czy dramatycznych. Możemy jednak zawsze liczyć na Jego obecność i działanie, na wierność Jego przyjaźni.
Dzisiaj w piątą niedzielę wielkiego postu, zgodnie ze starą tradycją, zasłaniamy krzyże w naszych kościołach, aby w uroczysty sposób odsłonić je podczas Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek.
Wobec kolejnych zaostrzeń związanych z epidemią, obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Msze święte są praktycznie sprawowane bez udziału wiernych / może być 5 osób co oznacza osoby, które zamówiły intencje danej Mszy św. /.
W tym tygodniu Msze święte będą rano o 7.00 i wieczorem o 18.00. Kapłani odprawiają wyznaczone intencje.
Jeśli chodzi o spowiedź – to także jest zachęta, aby ze spowiedzi wielkanocnej skorzystać dopiero po 15 kwietnia, gdyż można wypełnić przykazanie o spowiedzi i Komunii wielkanocnej do 6 czerwca. Jeśli natomiast ktoś chce koniecznie skorzystać ze spowiedzi, spowiadamy przed Mszą świętą, zachowując odpowiednie środki higieny, a spowiadający się niech przyjdzie w masce ochronnej.
Chorych z Komunią świętą i nie odwiedzimy przed świętami, ale pewnie dopiero w czerwcu.
Gorzkie Żale, Drogę Krzyżową i Pierwszy piątek, można odprawić dzięki transmisjom w domu, a Komunię świętą przyjąć duchowo – czas to wyjątkowy i sposób wyjątkowy.
W przyszłą niedzielę – palmową nie będzie poświęcenia palm, nie będzie procesji z palmami…
Już dzisiaj wiemy, że Wielki Tydzień będzie bez oddziału wiernych…
Pozostaje nam modlitwa w domach i łączność duchowa z modlącymi się w naszym kościele kapłanami.
Uwaga! Próbna transmisja Mszy świętej z naszego kościoła. Pod tym linkiem będzie transmisja Mszy świętej z naszego kościoła – sobota g. 18.00 i niedziela g. 8.00. Można uczestniczyć we Mszy świętej

https://www.youtube.com/channel/UCSdRSfBVlJlHfw8NMIZzlnA

Na nowy tydzień niech Bóg nas wszystkich błogosławi i ma w swojej opiece.
Szczęść Boże!

Kraków, dnia 28 marca 2020 r.
Nr 851/2020

Dekret w sprawie zaleceń na czas stanu epidemii

Uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy państwowe oraz kościelne wprowadzam z dniem 29 marca 2020 r. na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:

1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej dla wszystkich wiernych. Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcam, aby wierni trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia a także modlitwę Liturgią Godzin.

2. Zgodnie z przepisami państwowymi od dnia 25 marca br. w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Na drzwiach kościołów należy umieścić stosowną informację i przekazać ją wiernym także innymi kanałami komunikacyjnymi. Jeśli pojawią się w następnych dniach kolejne obostrzenia wynikające z prawa państwowego, należy się do nich dostosować i uwzględnić je w praktyce duszpasterskiej.

3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu oraz celebrans, nawet jeśli nie jest mieszkańcem domu.

4. W Mszach świętych pogrzebowych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc celebransa, ministranta i pracowników firmy pogrzebowej.

5. Przypominam, że w czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a) kapłani przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b) zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,
c) znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,
d) cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e) należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,
f) na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g) kropielnice kościelne należy opróżnić.

6. W przypadku koncelebry wypada, aby w tym czasie przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja była pozostawiona głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.

7. Polecam, aby kościoły pozostawały w ciągu dnia otwarte, tak aby możliwa była indywidualna modlitwa z zachowaniem wszystkich ograniczeń wynikających z prawa państwowego i kościelnego. Niech duszpasterze troszczą się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.

8. Podtrzymuję polecenie, aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, w szczególności tych, którzy o to proszą.

9. Księży proszę, aby w tym wyjątkowym czasie do posługi nie angażować nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej z troski o nich i ich najbliższych.

10. Szczegóły dotyczące sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oraz spraw związanych z rozdzielaniem Komunii świętej zostały przekazane księżom w dokumencie z dnia 23 marca 2020 r., nr 826/2020. Pozostają one w mocy z uwzględnieniem zmian wynikających z aktualnych przepisów państwowych, w szczególności dotyczących liczby uczestników zgromadzenia religijnego.

11. Zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r. w Niedzielę Palmową upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz świątyni. W Katedrze należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, natomiast w kościołach parafialnych oraz w innych miejscach odpowiedzialni duszpasterze niech roztropnie rozstrzygną, którą formę celebracji wybrać z wyłączeniem pierwszej.

12. Wskazania dotyczące przebiegu Świętego Triduum Paschalnego zostaną wydane w najbliższych dniach.

13. Dekret niniejszy obowiązuje do odwołania.

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Warto przeczytać…

LITURGIA W CZASACH BEZ LITURGII?

Mogliśmy się spierać – i wielokrotnie tak robiliśmy – o kształt celebracji liturgicznych. Robiliśmy to zawsze wiedząc, że czy mieszkacie w wielkim mieście, czy w małej miejscowości, gdzieś tam w pobliżu jest kościół, a w nim codziennie nawet po kilka razy sprawowana jest liturgia. Czasem piękna, pełna tajemnicy, czasem odprawiana byle jak, w pośpiechu, może bez należytego pietyzmu i troski – ale że jest.
Teraz ta oczywistość dostępności liturgii zniknęła. W walce z błyskawicznie rozprzestrzeniającym się wirusem COVID-19 biskupi udzielili wiernym dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, a wiele kościołów postanowiło ograniczyć publiczną celebrację liturgii z racji na potencjalne trudności w stosowaniu się do rządowych zaleceń epidemicznych. Jestem pewien, że była to jedna z bardziej bolesnych decyzji w życiu wielu naszych wspólnot… Jak mamy żyć bez Eucharystii, zwłaszcza gdy tak bardzo jej potrzebujemy?

Wiele dobra wydarzyło się już w odpowiedzi na ten bezprecedensowy stan rzeczy. Są oczywiście transmisje Mszy w internecie, telewizji i radiu, jest mnóstwo internetowych rekolekcji i konferencji, w katolickich mediach powstają błyskawicznie teksty podpowiadające, jak owocnie przeżyć ten – większy niż planowaliśmy – Wielki Post.

Gdy boleśnie odczuwamy to, że nie możemy uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, pamiętajmy, że nadal jesteśmy ukształtowanymi przez moc sakramentów, a teraz wezwanymi do tego, by w naszych postawach w obliczu wyzwań globalnej epidemii odzwierciedlać to Chrystusowe kapłańskie działanie, które jest przecież sercem Eucharystii.

Kościół będzie musiał odwołać publiczne celebracje, nawet z Wielkanocą włącznie, to oczywiście wzbudzi to w nas ogromny smutek.

Ale ten smutek jest znakiem czegoś więcej, jest uznaniem, że pragnienie Boga jest głęboko zaszczepione w naszej istocie. I smutek ten – pragnienie złożenia ofiary uwielbienia Ojcu przez Syna w Duchu Świętym – jest już samo w sobie Eucharystyczną ofiarą, do której złożenia wielu ochrzczonych będzie wezwanych. Tak naprawdę, nawet gdy nie jesteśmy zgromadzeni razem, jesteśmy wciąż połączeni. To właśnie oznacza przynależność do Kościoła. Przez Chrystusa każdy z nas jest złączony z resztą w naszych bólach i w naszych radościach. Odwołanie publicznych celebracji liturgicznych nie może tego zmienić.

Uczmy się wspólnie, jak liturgicznie patrzeć na codzienną rzeczywistość zmagania z pandemią COVID-19, która dla większości z Was może nie będzie doświadczeniem samej choroby, ale trudności związanych z ograniczeniem w pracy, ograniczeniem mobilności, dodatkowymi stresami. Niech moc eucharystycznej ofiary Chrystusa, wciąż celebrowana w naszych kościołach, choć bez udziału wiernych, kształtuje nadal Wasze spojrzenie na te ofiary i poświęcenia, do których będziecie wzywani. Niech moc Bożego Słowa napełnia Was mądrością i pokojem.

O. Łukasz Miśko OP