Czas wielkanocny przypomina nam nadal prawdę o Zmartwychwstaniu Chrystusa. On żyje i jest z nami, choć tak trudno Jego obecność odczuć w czasie pandemii, którą wraz z całym światem przeżywamy. Jednak w każdej Eucharystii i w Słowie Bożym możemy spotkać Jezusa, tylko trzeba mieć otwarty umysł i oczy serca.
W tym tygodniu przypada w liturgii Kościoła – w środę św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i patronki Europy, w piątek 1 maja św. Józefa rzemieślnika, w przyszła niedzielę 3 maja Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski.
W dalszym ciągu obowiązują obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Na Mszy świętej może być w naszym kościele zarówno w tygodniu jak i w niedzielę maksymalnie 28 osób; wszyscy muszą mieć zakryte usta i nos. Msze święte z naszego kościoła transmitowane będą w niedzielę o g. 8.00 i 10.30.
Msze święte w tygodniu są o 7.00 i 18.00. Adoracja Najśw. Sakramentu w środy i soboty od g.17.30 do 18.00.
Nowenna do św. Stanisława B.M. patrona naszej parafii rozpocznie się w środę 29 kwietnia i trwać będzie do 8 maja. Odpust parafialny – skromny w tym roku, będzie 10 maja bez uroczystej procesji, a na Mszach świętych będzie głosił kazania Ks. Prof. Marek Gilski.
Rozpoczęcie nabożeństw majowych będzie 1 maja w piątek. W tym roku nabożeństwa majowe będą w tygodniu po Mszy świętej wieczornej; przed wystawionym Najśw. Sakramentem odśpiewamy litanię, a w niedziele po Mszy o 15.30. Modlić się będziemy o ustanie epidemii i o deszcz. Czynimy starania, aby transmitować przez cały maj Mszę święta wieczorną z nabożeństwem majowym.
1 maja przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi codziennie przed każdą Mszą święta, a w piątek od 16.30 do 18.00. Jeszcze w tym miesiącu nie odwiedzimy chorych z Komunią świętą.
Na piątek, 1 maja Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski udzielił dyspensy od pokarmów mięsnych.
W sobotę – pierwsza sobota miesiąca – modlitwy do Niepokalanego Serca NMP po Mszy św. porannej.
Są jeszcze wolne intencje mszalne; kilka na maj i na czerwiec.
Dziękujemy za ofiary wpłacane na konto na bieżące potrzeby parafii.

Na nowy tydzień niech Pan Bóg nam błogosławi i nas strzeże! Szczęść Boże!

WYTYCZNE CO DO NIEKTÓRYCH KWESTII LITURGICZNYCH W CZASIE OBOWIĄZUJĄCEGO STANU EPIDEMII
W nawiązaniu do „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” przekazuję następujące wyjaśnienia i wskazania:
1. Wyjaśnienia dotyczące prawnego obowiązku zakrywania ust i nosa:
a. Wierni gromadzący się w kościołach na sprawowaniu liturgii i poza nią są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa. Duszpasterze powinni przypominać o tym obowiązku, ale odpowiedzialność za wypełnienie nakazu ponosi każdy wierny osobiście.
b. Duchowny sprawujący kult religijny zwolniony jest z obowiązku zakrywania ust i nosa.
c. Duchowny wykonujący w pomieszczeniach kościelnych inne czynności duszpasterskie, jeśli w tym czasie ma bezpośredni kontakt z wiernymi, ma obowiązek zasłaniania ust i nosa.
2. Wskazania duszpasterskie dotyczące celebracji liturgicznych:
a. Mając na uwadze nauczanie papieża Franciszka o potrzebie bliskości pasterskiej z ludem, zachęcam księży do niesłabnącej gorliwości w trosce o dobro duchowe wiernych. Stała dyspozycyjność powinna przejawiać nie tylko w obowiązku rezydencji, ale też w pełnym poświęcenia codziennym sprawowaniu sakramentów, szczególnie pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Należy w tym trudnym czasie pamiętać o opiece nad osobami chorymi, w domach i szpitalach oraz o samotnych i bezdomnych. Dbałość o jak najszersze wykorzystanie współczesnych środków przekazu, zgodnie ze słowami Ojca Świętego, powinna uwzględniać ich ograniczone wirtualne możliwości komunikacyjne w przestrzeni pastoralnej.
b. Podtrzymuję zachętę do przyjmowania Komunii św. na rękę. Należy jednak uszanować pragnienie wiernych przyjęcia Komunię św. do ust z zachowaniem ostrożności, roztropności i zasad higieny.
c. Polecam, aby w kościołach parafialnych raz w tygodniu, z wyjątkiem uroczystości oraz niedziel (por. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 374), odprawiana była Msza święta według formularza „W czasie pandemii” (zał. nr 1).
d. W związku z apelem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 kwietnia 2020 roku do Modlitwy Wiernych w czasie Mszy świętej należy dodać wezwanie błagalne o deszcz (zał. nr 2). Zachęcam również, aby w czasie sprawowania Eucharystii poza niedzielami i uroczystościami korzystać z kolekty mszalnej „Modlitwa o deszcz” (MR, s. 167’’). Podobna intencja powinna towarzyszyć zbliżającym się dniom modlitw o urodzaje i za kraje głodujące (dawne „Dni Krzyżowe”) w dniach 18-20 maja 2020 r.
Wobec wszystkich, którzy w duchu cierpliwości i pokory przeżywają obowiązujące ograniczenia, wyrażam wdzięczność i łączę się w ewangelicznej nadziei.
Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski
25 kwietnia 2020