Od 20 kwietnia 2020 czyli od poniedziałku, Msze św. będą sprawowane zarówno w tygodniu jak i w niedzielę, w obecności maksymalnie 28 wiernych /1 osoba na 15m kw./. Pierwszeństwo mają osoby które zamówiły intencję na daną godzinę. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 16 kwietnia, osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Z tego obowiązku wyłączeni są duchowni sprawujący kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania.

Od poniedziałku od 20 kwietnia będzie otwarty także cmentarz.