WIELKANOC W DOMU – MODLITWA  
Rano rodzice mogą obudzić dzieci radosnym Alleluja!  Można zadzwonić dzwonkiem. Można wspólnie obejrzeć transmisję Mszy świętej.  Śniadanie wielkanocne powinno być  poprzedzone modlitwą i błogosławieństwem.
Postarajmy się o odświętne przygotowanie stołu, odświętny ubiór. Zapalona świeca, baranek paschalny   będą nam przypominać  o obecności Jezusa Zmartwychwstałego wśród nas. Dzielenie się pobłogosławionym jajkiem powinno umacniać poczucie jedności.
Błogosławieństwo pokarmów przed uroczystym posiłkiem

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Albo: (Mt 6, 31 ab.32b-33): Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu: Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, pamiętaj o naszych bliskich, którzy dzisiaj z nami nie mogą tutaj być. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszyscy: Amen.  Ojcze nasz…

Po posiłku : Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. Wszyscy: Amen.