Nadal przeżywamy trudny czas pandemii. Mimo wakacji, urlopów pamiętajmy w modlitwie o chorych, o przebywających na kwarantannie, o lekarzach, służbie zdrowia.

W liturgii Kościoła przypada: w poniedziałek bł. Czesława, kapłana,  w środę św. Marii Magdaleny, w czwartek św. Brygidy, patronki Europy, w piątek św. Kingi,  a w sobotę św. Jakuba i św. Krzysztofa.

Poświęcenie pojazdów z racji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców, będzie w sobotę 25 lipca, po Mszy o g.  7.00 i 18.00, oraz w niedzielę 26 lipca  po Mszach świętych. Ofiary składane przy poświeceniu pojazdów przekazane będą na pojazdy dla misjonarzy.

W przyszłą niedzielę, 26 lipca – mimo pandemii, odbędzie się tradycyjna pielgrzymka z naszej parafii do Kalwarii Zebrzydowskiej, jako wotum wdzięczności za ocalenie kościoła w Świątnikach podczas działań wojennych. W Kalwarii o godz. 15.00 będzie Droga Krzyżowa, od stacji  „U Piłata”, potem można  uczestniczyć we Mszy Świętej w intencji naszej parafii o godz. 17.00 w klasztorze. Na wyjazd autokarem można zapisywać się w zakrystii do piątku. Jeśli będą chętni, to autokar wyjedzie w niedzielę o godz. 13.30 od strażnicy.

Dziękujemy za ofiary złożone na sprzątanie kościoła, a na bieżący tydzień sprzątanie  powierzamy parafianom z ul. Bielowicza n-y: 74, 75, 77, 77a, 79 .

Rada Parafialna zebrała w ubiegłą niedzielę kwotę 9.610 zł,  a  na konto wpłacono od 1 lipca –  2.850 zł. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Na nowy tydzień niech Pan Bóg wszystkim błogosławi i niech nas strzeże.                                                                                                       Szczęść Boże!

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ KRAKOWSKĄ
Drodzy Archidiecezjanie,
Historia Polski i świata pokazuje, że w najtrudniejszych chwilach ludzie
zwracali się do Boga, prosząc o ratunek i zmiłowanie, a ich modlitwa przybierała
niejednokrotnie formę pieszego pielgrzymowania. Tak było w Rzymie w 590 roku,
gdy dżuma zbierała śmiertelne żniwo. Wówczas, modląc się o ocalenie Wiecznego
Miasta, święty papież Grzegorz Wielki poniósł w błagalnej procesji wizerunek
Najświętszej Maryi Panny, zwany odtąd Salus Populi Romani, czyli „Wybawicielka
ludu rzymskiego”. Podobnie było w 1711 roku, gdy w czasie trwającej zarazy
dziesiątkującej stolicę narodziła się Piesza Pielgrzymka Warszawska na Jasną Górę.
Z kolei po zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II, który miał miejsce na Placu
św. Piotra w Rzymie 13 maja 1981 r., został zorganizowany przez studentów
Krakowa – jako wyraz duchowej jedności z Ojcem Świętym – „Biały Marsz” z Błoń
(miejsca, gdzie Jan Paweł II celebrował Mszę świętą podczas swojej pierwszej
pielgrzymki do Ojczyzny) na Rynek, gdzie kilkaset tysięcy mieszkańców na czele
z młodzieżą modliło się o zdrowie Ojca Świętego i za umierającego w Warszawie
Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Idea tego Marszu
doprowadziła do zapoczątkowania corocznej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej
z Wawelu na Jasną Górę.
Nikt z nas nie spodziewał się, że tegoroczna jubileuszowa 40. Pielgrzymka nie
będzie mogła się odbyć w dotychczasowym tradycyjnym kształcie. W związku
z trwającą epidemią do Matki Bożej Częstochowskiej wyruszą w 150-osobowych
grupach jedynie przedstawiciele poszczególnych wspólnot pielgrzymkowych.
Wszystkich pragnących wziąć udział w pielgrzymce zapraszam do duchowej
wędrówki w łączności z tymi, którzy będą przemierzać wydeptywane rokrocznie
pątnicze szlaki.
Niech orędownictwo u Boga św. Jana Pawła II Wielkiego, którego setną
rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku, wybłaga wszelkie potrzebne łaski
uczestnikom Pieszej Pielgrzymki, jej organizatorom i ludziom dobrej woli, gotowym
podać pomocną dłoń osobom zmierzającym przed wizerunek Najświętszej Panienki
Jasnogórskiej, a przede wszystkim naszej Ojczyźnie i Kościołowi w Polsce, który od
ponad 1050 lat wiernie przekazuje naszemu narodowi zbawienne orędzie Ewangelii.
Z serca wszystkim błogosławię
+ Marek Jędraszewski
           Arcybiskup Metropolita Krakowski