Rozpoczynamy dzisiaj nowy rok liturgiczny, który będzie w Kościele polskim pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa” – ma on obudzić świadomość uczestniczących w Eucharystii, że jesteśmy posłani do świata jako uczniowie Chrystusa, aby na co dzień żyć eucharystią. Ten rok winien też obudzić świadomość, jak wielu ludzi odeszło od niedzielnej eucharystii na skutek pandemii oraz skandali w Kościele.
Nowy rok liturgiczny rozpoczyna w liturgii Kościoła Adwent – wyjątkowy czas, który skłania nas do czuwania i bardziej intensywnej refleksji przede wszystkim na temat własnego życia. Oczekujemy na radosne święta Bożego Narodzenia, ale też wyglądamy z chrześcijańską nadzieją na ponowne przyjście Chrystusa Pana na końcu czasów. Mimo pandemii, ograniczeń chcemy przygotować się na Boże Narodzenie duchowo.
Na Roraty, czyli Mszę świętą ku czci Matki Bożej, zapraszamy przez cały Adwent; w tygodniu codziennie o godz. 7.00. Zapraszamy dzieci na Roraty, z lampionami, będą obrazki, rozważania z cyklu „Droga do Betlejem”.
W liturgii Kościoła we wtorek przypada św. Andrzeja, apostoła, w piątek św. Franciszka Ksawerego, w sobotę św. Barbary.
Nieszpory dzisiaj o godz. 15.00.
Kolejna modlitwa z adoracją Najśw. Sakramentu „Do Chrystusa wróć”, o powrót do Boga, tych którzy ostatnio utracili wiarę, będzie w czwartek od godz. 20.00 do 20.45.
W piątek 3 grudnia, pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi przed Mszą świętą rano, oraz od g. 16.30 do 18.00. W czasie spowiedzi trwa adoracja Najśw. Sakramentu.
Chorych zgłoszonych przez rodzinę odwiedzę w piątek. Ze względu na wzmagającą się pandemię – będzie to już dla chorych przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.
Młodzież z klas VIII zapraszam w czwartek na Mszę święta o godz. 18.00. Młodzież otrzyma wówczas ewangelię. Przed Mszą świętą w czwartek od godz. 17.30, będzie dla nich okazja do spowiedzi.
Rodziców dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. zapraszam na spotkanie w poniedziałek o g.19.00, a poświecenie medalików dla dzieci pierwszokomunijnych będzie w przyszłą niedzielę 5 grudnia na Mszy o g. 12.00.
Opłatki na stół wigilijny dzisiaj pobłogosławione, można nabywać po Mszach świętych przez cały adwent, u Pani Organistki, przy stoliku pod chórem. Ofiary za opłatki są częścią wynagrodzenia Pani Organistki.
Są też od dzisiaj do nabycia świece – wigilijne dzieło pomocy dzieciom; ta akcja organizowana jest co roku przez Caritas.
Dziękujemy za troskę o czystość kościoła w tym tygodniu, a na przyszły prosimy kolejnych parafian z ul. Ks. St. Koniecznego n-y: 17, 19, 21, 22, 24.
Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski skierował do pomocy w odprawianiu Mszy św. i spowiadaniu w naszej parafii Ks. Adama Kudłacika, który na razie będzie dojeżdżał do nas z Krakowa.
Ostatnio zmarła z naszej parafii +Maria Kotarba lat 88. Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie..

Wszystkim życzymy dobrego tygodnia i Bożej opieki. Szczęść Boże!