Rozpoczynamy dzisiaj Wielki Tydzień – pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, dzisiaj o godz. 15.00 – po nich Msza Św. o g. 15.45.
Również dzisiaj zapraszamy na 12 Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta. Początek o godz. 19.00 przed kościołem. Ta Droga Krzyżowa będzie naszym wyrazem wdzięczności za św. Jana Pawła II, bowiem dzisiaj przypada 18 r. Jego śmierci.
W poniedziałek, wtorek, środę – Msze Święte rano o 7.00 i wieczorem o 18.00. Możliwość spowiedzi pół godziny przed Mszą Świętą, a w Triduum Paschalne, według wyznaczonych dyżurów.
Program Wielkiego Tygodnia został rozdany z programem rekolekcji, prosimy z niego korzystać. Zapraszamy do licznego udziału w uroczystościach Wielkiego Tygodnia:
Wielki Czwartek – Święto ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Rano nie ma Mszy świętej. Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Potem Adoracja Pana Jezusa w „Ciemnicy” do godz. 22.30. O godz. 20.30 – Żywy Różaniec, o 21.30 – młodzież.
Wielki Piątek – pamiątka śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Katolików obowiązuje post ścisły. Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od 7.00 do 18.00 według wyznaczonego planu, dzieci ze szkoły podstawowej, mieszkańcy poszczególnych ulic. O godz. 15.00 będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia. W tym dniu nie odprawia się Mszy świętej. Liturgia Męki Pańskiej z Komunią Świętą, rozpocznie się o 18.00, a potem Adoracja już przy Bożym Grobie trwać będzie całą noc. O godz. 21.00 będzie Droga Krzyżowa, a o 22.00 Gorzkie Żale.
Wielka Sobota – dzień modlitwy przy Bożym Grobie. Święcenie pokarmów od 10.00 do 14.00 co pół godziny. Liturgia Wigilii Wielkanocnej rozpocznie się o godz. 18.00; poświęcenie ognia, paschału, wody chrzcielnej i Msza Święta.
Niedziela Wielkanocna – Rozpocznie się Procesją Rezurekcyjną o godz. 6.00. Procesją przejdziemy trzy razy wokół kościoła, a potem będzie Msza Święta. Nie będzie Mszy św. w Zmartwychwstanie o godz. 8.00, a następne Msze Święte o 10.30, 12.00 i 15.30. Nieszpory o g. 15.00
Poniedziałek Wielkanocny – porządek nabożeństw taki jak w niedzielę; nieszporów nie będzie.
Dekorację „Ciemnicy” i „Bożego Grobu”, będziemy robili we wtorek od 19.00. Zapraszamy do pomocy w tych pracach.
Sprzątanie w kościele, w tym tygodniu, powierzamy parafian z ul. Granicznej n-y: 49, 51, 55, 57, 59.
Pomoc żywnościową na święta dostarczyliśmy do kilkudziesięciu rodzin, a produkty pochodziły z Caritasu.

Wszystkim życzymy owocnych przeżyć religijnych w Wielkim Tygodniu. Szczęść Boże!

 

PROGRAM WIELKIEGO TYGODNIA   I WIELKANOCY 2023
NIEDZIELA PALMOWA – MĘKI PAŃSKIEJ  2 kwietnia 2023 r.
Pamiątka wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy
Msze św. godz.: 8.00, 10.30, 12.00, 15.30 (15.00 Gorzkie Żale)
Podczas Mszy św. o godz. 12.00 – uroczyste poświęcenie palm oraz procesja (po Mszy św. konkurs na
najpiękniejszą palmę)
godz. 19.00 – Droga Krzyżowa ulicami miasta (początek
przy kościele – przejście ulicami: Ks. Koniecznego, Bruchnalskiego k. cmentarza, Sportową, Braci Leńczowskich,
św. Stanisława, Fr. Bielowicza, Bruchnalskiego i powrót
do kościoła)
TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK – 6 kwietnia 2023 r.
Dziękczynienie za Eucharystię i Kapłaństwo
18.00 –Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Przeniesienie
Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Adoracji
– „Ciemnicy” – Adoracja Pana Jezusa w „Ciemnicy”do godz. 22.30
20.30 – Adoracja „Żywego Różańca”
21.30 – Adoracja MŁODZIEŻY (szkoły średnie i studenci)
22.30 – Zakończenie Adoracji
WIELKI PIĄTEK – 7 kwietnia 2023 r.
Męka i Śmierć Pana Jezusa
Adoracja Pana Jezusa w „Ciemnicy”: 7.00-18.00
ADORACJA PARAFIAN:
7.00 – ul. Metalowców i Modrzewiowa
8.00 – ul. Różana, Świątników Wawelskich,
Braci Leńczowskich
9.00 – ul. Sportowa, Graniczna, Kręta
ADORACJA UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
10.00 – Uczniowie klas VIII
11.00 – Uczniowie klas VII, VI
12.00 – Uczniowie klas V, IV
13.00 – Uczniowie klas 0-III
15.00 –Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 – Liturgia Męki Pańskiej i Komunia św.
Przeniesienie Najświętszego Sakramentu   do Bożego Grobu
WIELKI PIĄTEK/WIELKA SOBOTA
Całonocna adoracja przy Bożym Grobie
20.00-21.00 – Adoracja indywidualna
21.00 – Droga Krzyżowa – śpiewana i rozważania
22.00 – Gorzkie Żale (3 części)
ADORACJA PARAFIAN:
23.00 – ul. Bielowicza numery nieparzyste, Podgórska
24.00 – ul. Bielowicza numery parzyste, Ogrodowa
1.00 – ul. Bruchnalskiego numery parzyste, Ekologiczna
2.00 – ul. Bruchnalskiego numery nieparzyste,
Braci Leńczowskich
3.00 – ul. Spokojna, Myślenicka, Na Wzgórzu
4.00 – ul. św. Stanisława numery parzyste, Targowa
5.00 – ul. św. Stanisława numery nieparzyste, Węgielnik
i Tatrzańska
6.00 – ul. Ks. Koniecznego i Ks. Zakulskiego
WIELKA SOBOTA – 8 kwietnia 2023 r.
Adoracja Jezusa Eucharystycznego przy Bożym Grobie
7.00 – ul. Królowej Jadwigi, Stroma, Krakowska
8.00 – ul. Polna, Południowa, Słoneczna, Widokowa
9.00 – ul. Wąska, J. Kotarby, Stawowa
ŚWIĘCENIE POKARMÓW  – CO PÓŁ GODZINY    OD GODZ. 10.00 DO 14.00:
od godz. 14.00 do 18.00 – adoracja indywidualna
godz. 18.00 – Obrzęd Wigilii Wielkanocnej: Poświęcenie
ognia, paschału, wody chrzcielnej oraz Msza św.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO   9 kwietnia 2023 r.
godz. 6.00 – Procesja Rezurekcyjna i Msza św.
– pozostałe Msze św. w Wielkanoc:
godz. 10.30, 12.00, 15.30
– nie będzie Mszy św. o godz. 8.00
– Nieszpory wielkanocne o godz. 15.00
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 10 kwietnia 2023 r.
Msze Święte godz.: 8.00, 10.30, 12.00, 15.30