ODPUST PARAFIALNY  KU CZCI  ŚW. STANISŁAWA B.M.

12 MAJA 2024 NIEDZIELA

MSZE ŚWIETE

GODZ. 8.00, 10.00
GODZ. 11.30 – SUMA
GODZ. 15.30